Default image

Hans Lundberg

GDPR

Policy rörande hantering av personliga uppgifter avseende studerande i SEPT’s utbildningar (The Swedish Society for Existential Psychotherapy) 2021-03-01 SEPT genomför löpande grund- och vidareutbildningar inom områdena existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och psykoterapi. Inom alla dessa utbildningar hanteras personuppgifter…

Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet. Göteborg 15-16 april 10-11 maj 2021

Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet Det existentiella samtalet (motsvarande 7,5 hp) är ackrediterad som specialistkurs för psykologer och kan betraktas som en introduktionskurs till existentiell psykoterapi. Den existentiella psykoterapin berör de grundläggande mänskliga livsvillkoren – död, ensamhet, frihet, meningsfullhet…

SEPT 3-dagars introduktionskurs planeras till våren i Göteborg och till hösten i Stockholm.

EXISTENTIELL FILOSOFI, PSYKOLOGI, VÄGLEDNING OCH PSYKOTERAPI Göteborg: 14-16 maj 2021. Fredag-lördag-söndag. Kursansvarig: Ulla-Stina JohanssonKurslokal: Järntorgsgatan 12-14. 5 vån, 413 01 GöteborgAnmälan: ulla-stina.johansson@habitaresecum.se Stockholm: 2-4 september 2021. Torsdag-fredag-lördag. Kursansvarig: Elisabeth SerranderKurslokal: Ersta Konferens StockholmAnmälan: elisabeth.serrander@gmail.com COVID-19: Introduktionskursen kommer att genomföras givet…