Default image

Hans Lundberg

210518 – Projekt LÄS I VINDEN (LIV)

Pressmeddelande Med glädje kan vi berätta om uppstart av ett projekt Läs i Vinden, en serie av workshops i creative writing som vänder sig till unga människor mellan 15 och 25 år med syfte att stimulera samtal och öka förståelse…

GDPR

Policy rörande hantering av personliga uppgifter avseende studerande i SEPT’s utbildningar (The Swedish Society for Existential Psychotherapy) 2021-03-01 SEPT genomför löpande grund- och vidareutbildningar inom områdena existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och psykoterapi. Inom alla dessa utbildningar hanteras personuppgifter…

Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet. Göteborg 15-16 april 10-11 maj 2021

Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet Det existentiella samtalet (motsvarande 7,5 hp) är ackrediterad som specialistkurs för psykologer och kan betraktas som en introduktionskurs till existentiell psykoterapi. Den existentiella psykoterapin berör de grundläggande mänskliga livsvillkoren – död, ensamhet, frihet, meningsfullhet…