Hedersmedlemmar

emmy-van-deurzenEmmy van Deurzen

Professor Emmy van Deurzen är en förgrundsgestalt för den existentiella psykoterapin. Hon är verksam vid Sheffield University i England och vid NSCP (New School of Counselling and Psychotherapy) i London som utbildare, handledare och forskare. Hon är en av världens nu ledande existentiellt inriktade teoretiker och har publicerat artiklar och böcker som fört den existentiella terapin till en av de mest framgångsrika humanistiska terapiformerna i vår tid.
Hon har även varit en stor inspirationskälla för många ledande medlemmar i SEPT och har varit verksam både som lärare och handledare för många av dem som nu verkar som lärare och handledare i Sverige. Hon har varit en viktig inspiratör och mentor för bildandet av det svenska sällskapet, samt bidragit med modeller för utarbetandet av den första svenska kvalificerade utbildningen i existentiell terapi vid Linköpings Universitet.
Emmy van Deurzen har författat många internationellt framgångsrika böcker som översatts till många språk. Bland böcker på svenska kan nämnas: Det existentiella samtalet (Natur och Kultur, 1998) samt Vardagens Mysterier (Studentlitteratur, 2003)

digby-tantamDigby Tantam

Professor Digby Tantam är verksam vid Sheffield University vid ”School of Health and Related Research” som forskare och lärare i psykoterapi. Han är även verksam vid ”Centre for the Study of Conflict and Reconciliation”.
Han har publicerat texter om Fairbairns inflytande; om gruppsykologi; om evidensfrågor samt om narrativperspektiv på psykoterapin, senast i boken: Psychotherapy and Counselling in practice. A Narrative Framework (Cambridge University Press, 2002).
Han är även en ledande kraft i ett forskningsprojekt som avser förtydliga den existentiella terapins effekter och möjligheter (ECORN: Existential Counselling Outcome Research Study). Professor Tantam har varit ett stort stöd i bildandet av Sällskapet för Existentiell Psykoterapi i Sverige och bidrar som mentor och inspirationskälla till dess fortsatta utveckling.

lance-cederstromLance Cederström

Leg. psykoterapeut Lance Cederström var med från starten i bildandet av föreningen där han också blev dess förste ordförande. Hans visioner, starka engagemang och framåtriktning hjälpte till i byggandet av SEPT:s fundament.
Lance Cederström har bland annat varit verksam som handledare på Linköping Universitets legitimationsgrundande utbildning i existentiell psykoterapi och är nu verksam som lärare på Örebro Universitets psykologutbildning.
Han arbetar också som psykoterapeut och handledare på Vallentinhuset i Stockholm.

elisabeth-serranderElisabeth Serrander

Elisabeth Serrander har som föreningens andra ordförande, på ett passionerat sätt, verkat för SEPT:s syften och mål. Hon har starkt bidragit till att SEPT blivit känt och accepterat såväl av allmänhet som i psykoterapikretsar. Hon har träget verkat som kursledare och lärare på SEPT:s kurser samt har skrivit och publicerat framgångsrikt inom föreningens idé- och tillämpningsområden. Hennes insats har varit av stor vikt för föreningen.
Hon är medförfattare i tre antologier om existentiell psykoterapi: “Bara detta liv” (Natur & Kultur, 2008), “Ompröva livet” (Studentlitteratur, 2009), “Existens och psykisk hälsa” (Studentlitteratur, 2019) samtliga red. Dan Stiwne.

Elisabeth Serrander är leg. psykoterapeut, auktoriserad existentiell terapeut, handledare, lärare och universitetsadjunkt. Hon har i samarbete med SEPT utformat kursen “Det Existentiella Samtalet” på Södertörns högskola samt medverkar på Mälardalens Högskola på kursen “Existentiell vägledning” sedan 2017. Driver EXI, Institutet för existentiell praktik och är verksam i sin privata praktik på Blå Vinden i Stockholm.

gunnar-nilssonGunnar Nilsson

Gunnar Nilsson är en av SEPT’s grundare och har varit aktiv i föreningens tjänst sedan den startades. Han har medverkat i uppbyggnaden och genomförandet av snart sagt alla grund- och vidareutbildningar som drivits av SEPT, men även varit lärare och handledare inom ramen för den existentiella psykoterapeut-utbildningen vid Linköpings Universitet 2004 – 2009.Han har därmed utbildat och påverkat många av de existentiella terapeuter som är verksamma i Sverige idag.
Gunnar Nilsson har som SEPT’s tredje ordförande starkt bidragit till att skapa ett hållbart fundament för föreningens omvärldskontakter genom sin kunnighet rörande data-, nät- och mediafrågor. Genom utvecklandet av nätplattformar för utbildningar har han gjort en unik insats och skapat Sveriges första fungerande nätutbildning på akademisk nivå i psykoterapi, en utbildning som visat sig fungera väl och attrahera många studerande. Genom sitt lugn och osvikliga omdöme har han vidare lett styrelsearbetet framgångsrikt och skapat en fin bas för föreningens framtid. Hans inflytande i föreningen är oskattbart och av bestående värde.

dan-stiwneDan Stiwne

Dan Stiwne är en av initativtagarna till Sällskapet för existentiell
psykoterapi och har varit föreningens ordförande 2013-15. Genom sitt oförtröttliga arbete för att främja, utveckla och i alla sammanhang framhäva det existentiella perspektivet kommer Dan Stiwne alltid att förknippas med SEPT. Med mod och klokskap i alla möjliga sammanhang har Dan fört fram Existensens perspektiv. Han har noggrant följt forskningen och startade den första legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen med existentiell inriktning vid Linköpings universitet. Dan har genom sitt redaktörskap för flera antologier och i många artiklar bidragit till kännedomen om den existentiella inriktningen. Han har också verkat internationellt bland annat i samarbete med New School i London och arrangerat konferensen nu senast på Karpathos. Läs hela motivationen här.

Bookmark(0)