Tidigare Evenemang

Sedan föreningen startade har vi regelbundet haft kompetenta och spännande föreläsare. Här är några av dessa existentiella inspiratörer:

2021-03-27 EXISTENTIELLA FRÅGOR HOS ÄLDRE – Peter Strang

Peter Strang är Professor i palliativ medicin vid Karolinska Insititutet, cancerläkare och överläkare vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Peter Strang har över 30 års erfarenhet att arbeta med döende människor och han är sedan 1997 Sveriges första professor i palliativ medicin. Peter sitter också i SEPT’s vetenskapliga råd. Han föreläste på SEPTs årsmöte i Göteborg 2010 och har sedan dess varit aktiv inom föreningen. I anslutning till årsmötet 2021-03-27 höll han en mycket uppskattat föreläsning på temat ”Existentiella frågor hos äldre”.


2018-10-27 MENINGEN MED LIVET – Alfried Längle

Alfried Längle, professor och privatpraktiserande psykoterapeut, utbildare och föreläsare, var Viktor Frankls närmaste medarbetare i Wien. På workshopen i Stockholm lärde han ut sin metod för att finna mening och hur den kan användas i psykoterapi, vägledning och coaching. Frågan om mening i samtal med klienter har blivit allt viktigare i den humanistiska och existentiella psykoterapin. Sedan 1991 har Längle utvecklat sin egen praktik och metod, Existentiell analys, vilken han delade med sig av till SEPTs medlemmar under dagen.


2017-03-11 PLURALISTISK PSYKOTERAPI OCH DET EXISTENTIELLA PERSPEKTIVET – Mick Cooper

Mick Cooper, professor, leg. psykolog och internationellt uppmärksammad för sin forskning inom humanistiska-, existentiella- och relationella perspektiv på psykoterapi. Författare till en mängd böcker om existentiell och integrativ psykoterapi och vägledning. Pluralistisk psykoterapi bygger på idén om att öppna sitt förhållningssätt, både för andra psykoterapeutiska metoder och vetenskapliga discipliner så som sociologi och humanekologi. Cooper, som föreläste för SEPTs medlemmar under en dag på Ersta Konferens, är ansluten till the University of Roehampton.


2013-05-23 FENOMENOLOGISK SAMTALSMETODIK I PSYKOTERAPI – Martin Adams

Martin Adams, leg. existentiell psykoterapeut och handledare med privat praktik, föreläsare och handledare på New School of Psychotherapy and Regents College, i London. Adams är författare till ett flertal böcker, bl a A Concise Introduction to Existential Counselling. Adams föreläste på SEPTs medlemskväll om existentiell vägledningsmetod samt på Södertörns Högskola, som gästföreläsare, om The Phenomenological Method in Psychotherapy.


2012-05-05 EXISTENTIELL TIDSBEGRÄNSAD PSYKOTERAPI – Alison Strasser

Alison Strasser, DProf., existentiell psykoterapeut, utbildare och handledare, driver Centre for Existential Practice i Sydney, Australien. Tillsammans med sin pappa, Freddie Strasser, skapade hon konceptet Existential Time-limited Therapy, år 2008 vilket även finns representerat och beskrivet i deras gemensamma bok, med samma namn. Strasser höll en två-dagars utbildning i denna metod, (som kan översättas till existentiell korttids-terapi) för medlemmar i SEPT under våren 2012 på Ersta Konferens, som var mycket uppskattad.

2010-03-20 HÄLSA OCH MENINGSSKAPANDE: Vårt behov av mening på kroppsliga, psykologiska och sociala nivåer. Jennifer Bullington

Jennifer Bullington, professor i psykosomatik, docent vid Linköpings universitet. Hennes forskning berör huvudsakligen psykosomatik. Hon har skrivit ett antal vetenskapliga artiklar och böcker som handlar om Maurice Merleau-Pontys fenomenologi samt genomfört empiriska studier om kronisk smärta och rehabilitering, den åldrande kroppen, rörelserädsla och kroppsorienterad psykoterapi. Jennifer höll en uppskattad föreläsning i anslutning till SEPTs årsmöte.

2005 – 2015 EXISTENTIELL PSYKOTERAPI – Emmy Van Deurzen

Emmy van Deurzen,  PhD, filosof, psykolog, existentiell psykoterapeut och hedersmedlem i föreningen. Hon är en pionjär inom fältet och har en ledande roll inom den existentiella psykoterapin. Emmy medverkade även till starten av SEPT år 2005. Sedan dess har EvD regelbundet undervisat och föreläst för föreningens medlemmar, bland annat på årsmöten och konferenser. Emmy van Deurzen har även varit huvudtalare ett flertal gånger på PsykoterapiMässan i Stockholm. Emmy har givit ut ett flertal böcker som blivit klassiker inom inriktningen.