Tidigare Evenemang

Sedan föreningen startade har vi regelbundet haft kompetenta och spännande föreläsare. Här är några av dessa existentiella inspiratörer:

22-11-19 Minna Forsell talar om Existentiell Psykoterapi.

Problem som hör livet till – att tala terapeutiskt om existentiella frågor

Att arbeta med människor innebär att ständigt möta existentiella frågor i olika former – de finns där hela tiden och framträder som mest under kriser och svårigheter. Hur kan vi ta hand om de existentiella frågeställningarna när de dyker upp? Hur kan de bemötas terapeutiskt, och varför är det viktigt att göra det? 

All smärta är inte psykisk ohälsa, det finns problem som hör livet till. Kan samtal om dessa livsproblem leda till ökad resiliens och agens? Minna Forsell går igenom hur existentiell medvetenhet stärker människans förmåga att möta motgångar och tar upp olika sätt att praktiskt arbeta med existentiella frågor i terapeutiskt syfte.

Minna Forsell är leg psykolog samt auktoriserad existentiell psykolog. Hon driver psykoterapimottagningen Existentiellt Vis i Gamla stan, Stockholm.

2022-09-24 OF THE DEAD WHO SEIZ THE LIVING: BEYOND HEIDEGGER’S ’BEING TOWARDS DEATH’ – Manu Bazzano

An exploration of existential theory and practice with Dr Manu Bazzano. Awareness of our mortality and of endings (in therapy as in life) is crucial to existential therapy. This talk/discussion will explore the four criteria in Heidegger’s notion of ‘being-towards-death’ alongside the work of biologist/philosopher Gilbert Simondon for whom non-life is at the heart of life itself. In what way can these insights enhance our work as existential therapists?
Dr Manu Bazzano är författare, psykoterapeut/handledare och en internationellt erkänd föreläsare och facilitator. Han har en bakgrund inom filosofi och rockmusik.Hans senaste bok är Nietzsche and Psychotherapy (Routledge, 2019). Subversion and Desire (Routledge) kommer i Oktober 2022.

www.manubazzano.com

2022-01-22 DET RÄTTA; DET GODA DET SANNA – Professor emeritus Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson samtalar I sin presentation om sina tankar i sina senaste böcker Det rätta, det goda, det sanna och Strävan efter sanning i postsanningens tid i relation till sina tidigare böcker om existensfilosofi ”Tänkande om existensens villkor” och om bildning.2021-12-11 ATT GE SITT LIV RIKTNING 2.0 – Jan Aronsson

Vad vill du med ditt liv, egentligen? Behovet att ge sitt liv riktning är en ständigt återkommande fråga. Vi undviker som bekant gärna besvärliga frågar, men själva undvikandet är även det ett svar så som det visar sig i sättet att leva sitt liv. Samtidigt ser vi i vår tid hur vilsenhet och brist på mening breder ut sig.

Jan Aronsson medverkade i antologin ”Bara detta liv” (NoK, 2008) där han reflekterade kring behovet och

vikten av att ge sitt liv riktning. Texten handlade om hur frågan kunde struktureras i den existentiella terapin med hjälp av ett antal existentiella begrepp såsom intentionalitet, frihet, medvetande, känslor, värderingar och kunskap. Hur tänker Aronsson idag kring temat? Har den tid som passerat gjort honom klokare och är han förmögen att ge ett bättre svar?


2021-03-27 EXISTENTIELLA FRÅGOR HOS ÄLDRE – Peter Strang

Peter Strang är Professor i palliativ medicin vid Karolinska Insititutet, cancerläkare och överläkare vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Peter Strang har över 30 års erfarenhet att arbeta med döende människor och han är sedan 1997 Sveriges första professor i palliativ medicin. Peter sitter också i SEPT’s vetenskapliga råd. Han föreläste på SEPTs årsmöte i Göteborg 2010 och har sedan dess varit aktiv inom föreningen. I anslutning till årsmötet 2021-03-27 höll han en mycket uppskattat föreläsning på temat ”Existentiella frågor hos äldre”.


2018-10-27 MENINGEN MED LIVET – Alfried Längle

Alfried Längle, professor och privatpraktiserande psykoterapeut, utbildare och föreläsare, var Viktor Frankls närmaste medarbetare i Wien. På workshopen i Stockholm lärde han ut sin metod för att finna mening och hur den kan användas i psykoterapi, vägledning och coaching. Frågan om mening i samtal med klienter har blivit allt viktigare i den humanistiska och existentiella psykoterapin. Sedan 1991 har Längle utvecklat sin egen praktik och metod, Existentiell analys, vilken han delade med sig av till SEPTs medlemmar under dagen.


2017-03-11 PLURALISTISK PSYKOTERAPI OCH DET EXISTENTIELLA PERSPEKTIVET – Mick Cooper

Mick Cooper, professor, leg. psykolog och internationellt uppmärksammad för sin forskning inom humanistiska-, existentiella- och relationella perspektiv på psykoterapi. Författare till en mängd böcker om existentiell och integrativ psykoterapi och vägledning. Pluralistisk psykoterapi bygger på idén om att öppna sitt förhållningssätt, både för andra psykoterapeutiska metoder och vetenskapliga discipliner så som sociologi och humanekologi. Cooper, som föreläste för SEPTs medlemmar under en dag på Ersta Konferens, är ansluten till the University of Roehampton.


2013-05-23 FENOMENOLOGISK SAMTALSMETODIK I PSYKOTERAPI – Martin Adams

Martin Adams, leg. existentiell psykoterapeut och handledare med privat praktik, föreläsare och handledare på New School of Psychotherapy and Regents College, i London. Adams är författare till ett flertal böcker, bl a A Concise Introduction to Existential Counselling. Adams föreläste på SEPTs medlemskväll om existentiell vägledningsmetod samt på Södertörns Högskola, som gästföreläsare, om The Phenomenological Method in Psychotherapy.


2012-05-05 EXISTENTIELL TIDSBEGRÄNSAD PSYKOTERAPI – Alison Strasser

Alison Strasser, DProf., existentiell psykoterapeut, utbildare och handledare, driver Centre for Existential Practice i Sydney, Australien. Tillsammans med sin pappa, Freddie Strasser, skapade hon konceptet Existential Time-limited Therapy, år 2008 vilket även finns representerat och beskrivet i deras gemensamma bok, med samma namn. Strasser höll en två-dagars utbildning i denna metod, (som kan översättas till existentiell korttids-terapi) för medlemmar i SEPT under våren 2012 på Ersta Konferens, som var mycket uppskattad.

2010-03-20 HÄLSA OCH MENINGSSKAPANDE: Vårt behov av mening på kroppsliga, psykologiska och sociala nivåer. Jennifer Bullington

Jennifer Bullington, professor i psykosomatik, docent vid Linköpings universitet. Hennes forskning berör huvudsakligen psykosomatik. Hon har skrivit ett antal vetenskapliga artiklar och böcker som handlar om Maurice Merleau-Pontys fenomenologi samt genomfört empiriska studier om kronisk smärta och rehabilitering, den åldrande kroppen, rörelserädsla och kroppsorienterad psykoterapi. Jennifer höll en uppskattad föreläsning i anslutning till SEPTs årsmöte.

2005 – 2015 EXISTENTIELL PSYKOTERAPI – Emmy Van Deurzen

Emmy van Deurzen,  PhD, filosof, psykolog, existentiell psykoterapeut och hedersmedlem i föreningen. Hon är en pionjär inom fältet och har en ledande roll inom den existentiella psykoterapin. Emmy medverkade även till starten av SEPT år 2005. Sedan dess har EvD regelbundet undervisat och föreläst för föreningens medlemmar, bland annat på årsmöten och konferenser. Emmy van Deurzen har även varit huvudtalare ett flertal gånger på PsykoterapiMässan i Stockholm. Emmy har givit ut ett flertal böcker som blivit klassiker inom inriktningen.