Tidigare Evenemang

Sedan föreningen startade har vi regelbundet haft spännande föreläsare. Här är några av dessa existentiella inspiratörer:

2018-10-27 MENINGEN MED LIVET – Alfried Längle

Alfried Längle, professor och privatpraktiserande psykoterapeut, utbildare och föreläsare, var Viktor Frankls närmaste medarbetare i Wien. På workshopen i Stockholm lärde han ut sin metod för att finna mening och hur den kan användas i psykoterapi, vägledning och coaching. Frågan om mening i samtal med klienter har blivit allt viktigare i den humanistiska och existentiella psykoterapin. Sedan 1991 har Längle utvecklat sin egen praktik och metod, Existentiell analys, och han undervisar idag i hela världen.

2017-03-11 PLURALISTISK PSYKOTERAPI OCH DET EXISTENTIELLA PERSPEKTIVET – Mick Cooper

Mick Cooper, professor, leg. psykolog och internationellt uppmärksammad för sin forskning inom humanistiska-, existentiella- och relationella perspektiv på psykoterapi. Författare till en mängd böcker om existentiell och integrativ psykoterapi och vägledning. Pluralistisk psykoterapi bygger på idén om att öppna sitt förhållningssätt, både för andra psykoterapeutiska metoder och vetenskapliga discipliner så som sociologi och humanekologi. Cooper är ansluten the University of Roehampton.

2013-05-23 FENOMENOLOGISK SAMTALSMETODIK I PSYKOTERAPI – Martin Adams

Martin Adams, leg. existentiell psykoterapeut och handledare med privat praktik, föreläsare och handledare på New School of Psychotherapy and Regents College, i London. Adams är författare till ett flertal böcker, bl a A Concise Introduction to Existential Counselling. Adams föreläste på SEPTs medlemskväll om existentiell vägledningsmetod samt på Södertörns Högskola, som gästföreläsare, om The Phenomenological Method in Psychotherapy.

2012-05-05 EXISTENTIELL TIDSBEGRÄNSAD PSYKOTERAPI – Alison Strasser

Alison Strasser, DProf., leg. psykoterapeut, utbildare och handledare, driver Centre for Existential Practice i Sydney, Australien. Tillsammans med sin pappa, Freddie Strasser, skapade hon konceptet Existential Time-limited Therapy, år 2008 vilket även finns representerat och beskrivet i deras gemensamma bok, med samma namn. Strasser höll en två-dagars utbildning i denna metod, (som kan översättas till existentiell korttids-terapi) för medlemmar i SEPT under våren 2012 på Ersta Konferens, som var mycket uppskattad.