Valberedning och revisor

Peter Lindström, revisor

Peter är civilekonom och arbetar som konsult i sitt eget bolag Interim Managament. Han har bred erfarenhet inom ekonomiområdet och har arbetet med allt ifrån redovisning, bokslut och finansiell rapportering. Peter har regelbundet kontakt med revisorer i arbetet och har god kännedom om revision. Peter är medlem i SEPT, har deltagit i existentiella samtalsgrupper och även följt Johan Erikssons föreläsningsserie om Heideggers Vara och tid.
KONTAKT
peter.lindstrom@pelicon.se

 

Bo Båvarg, valberedningen, sammankallande

Bo Blåvarg, leg psykolog, verksamhetschef på
Ersta Vändpunkten Cogina psykologtjänster
Tomtebogatan 6A, 1 tr, 113 39 Stockholm
Telefon: 070-2686722
Mail: bo@blavargs.com


Ann-Margreth Bhy, valberedningen

Ann-Margreth Bhy, socionom, leg psykoterapeut, handledare
Falun
Telefon: 070-303 86 20
www.existerapi.se
E-post: annmargrethbhy.ab@gmail.com