Ta gärna kontakt

Har du frågor, förslag eller vill engagera dig i SEPT så kontakta oss gärna: styrelse@sept.se

Vänligen,
Elisabeth Serrander, ordförande

Vill du bli medlem i föreningen. Vi välkomnar alla som är intresserade av existentiell filosof och psykologi, yrkesmänniskor och enskilda.
Så blir du medlem.