Så får du en kvalitetssäkrad auktorisation som existentiell psykolog, psykoterapeut eller vägledare

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) har beslutat att införa en kvalitetssäkrad auktorisation som en rättighet att kalla sig existentiell psykoterapeut, existentiell psykolog och existentiell vägledare.

SEPT åtar sig därvid att enligt den kravspecifikation vi tagit fram för de olika yrkesgrupperna auktorisera yrkesutövare som efter sin utbildning genomgått godkänd existentiell fortbildning.

SEPT har även slagit fast att kraven skall hållas höga och minst i nivå med vad som krävs i Europas länder med särskilt fokus på Storbritannien där flest utövare finns.

HAR DU REDAN – existentiell utbildning och är intresserad av att ansöka om auktorisation? Här kan du läsa om hur man ansöker om att bli auktoriserad som:

KONTAKTA
Viktor Advani Friman, auktorisationsansvarig

ÄR DU INTRESSERAD
– men behöver en komplementutbildning?
Är du psykoterapeut och psykolog och vill bli auktoriserad?
Gå SEPT:s nätkurs på distans.
Läs i din egen takt. Börja när du vill.
Delar av nätkursen är också godkända som specialistkurser av Psykologförbundets specialistråd.

ÄR DU INTRESSERAD
– men vill veta lite mer innan du går nätutbildningen?
Gå vår introduktionskurs TREDAGARS! Ny kurs en till två gånger om året.
Nu både i Stockholm, Göteborg och Malmö.

LISTA DIG PÅ SAJTEN
Du som är auktoriserad psykolog, psykoterapeut och vägledare har möjlighet att bli listad här på webben. För det tar vi ut en extra avgift på 500:- per år. Är du intresserad hör av dig till Viktor Advani Friman.

VILL DU HA KONTAKT MED EN AUKTORISERAD EXISTENTIELL PSYKOLOG eller PSYKOTERAPEUT ?

Psykoterapeuter hittar du här.
Psykologer listas här.