SÅ FÅR DU EN KVALITETSSÄKRAD AUKTORISATION SOM EXISTENTIELL PSYKOLOG, PSYKOTERAPEUT ELLER VÄGLEDARE.

AUKTORISATIONSPROGRAMMETET STARTAR UPP IGEN HÖSTEN 2024 VIA ZOOM.

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) genomför en kvalitetssäkrad auktorisation som grund för rätten att kalla sig existentiell psykoterapeut, existentiell psykolog och existentiell vägledare.

SEPT åtar sig därvid att enligt den kravspecifikation vi tagit fram för de olika yrkesgrupperna auktorisera yrkesutövare som efter sin utbildning genomgått godkänd existentiell fortbildning. När du är auktoriserad, har du möjlighet att lista dig på SEPTs hemsida.

SEPT har även slagit fast att kraven skall hållas höga och minst i nivå med vad som krävs i Europas länder med särskilt fokus på Storbritannien där flest utövare finns.

HAR DU REDAN – existentiell basutbildning och är intresserad av att ansöka om auktorisation? Här kan du läsa om hur man ansöker om att bli auktoriserad som:

VILL DU BLI AUKTORISERAD?
Är du leg. psykoterapeut, psykolog och vägledare och vill ansöka om auktorisering?
Kontakta då och anmäl ditt intresse till Viktor Advani Friman, auktorisationsansvarig, som kan ge dig vägledning och information om auktoriseringsprogrammet och vad du behöver inför din ansökan.