Vad är existentiell filosofi?

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där”
Søren Kierkegaard

Den existentiella psykoterapin har påverkats av och utvecklats ur den existentiella filosofin. Den behandlar olika livsteman som: Hur finner människan mening, sammanhang och tillit? Hur skapar människan kärlek och vad är kärlekens motpol? Vad innebär val, ångest och mod? Livets viktigaste – och kanske svåraste – frågor har belysts på ett nyanserat och mångfasetterat sätt av ett stort antal filosofer under årens lopp.

Ur filosofin har olika humanistiska terapiformer vuxit fram. Den existentiella terapin fokuseras på vad som kallas ”de fyra livsvärldarna”, som vi alla befinner oss i. Det rör vårt förhållande till våra fysiska omständigheter och vår kroppslighet. Det rör våra relationer och vårt sociala nätverk. Det rör vår identitet – vem vi är för oss själva och vem vi strävar efter att vara. Och det rör vårt förhållande till livets mening och värden och vårt förhållande till godhet och ondska.