UPPDRAGSUTBILDING I EXISTENTIELL FILOSOFI, PSYKOLOGI, PSYKOTERAPI OCH VÄGLEDNING.

Vi anordnar fortlöpande kurser och utbildningar i egen regi. Men vi skräddarsyr också gärna till just ditt företag eller din arbetsplats. SEPTs introduktionsutbildning, som omfattar tre hela dagar, har under åren varit en uppskattad kurs för företag, organisationer såväl som arbetsgrupper inom vård och psykiatri. Vi erbjuder även hel- eller halvdagsföreläsningar om fenomenologisk samtalsmetodik, existentiell filosofi, psykologi och terapi. Kontakta oss så berättar vi mer!

SEPT:s utbildningar har genomgående fått mycket goda betyg av tidigare deltagare. Nedan följer några kommentarer:

”Den bästa utbildning vi gått! Viktiga existentiella frågor som alla borde reflektera över.”

”Värdefullt att hela arbetsgruppen fick reflektera tillsammans”.

”Kursen och de existentiella livsfrågorna blev en vändpunkt i mitt liv.”

”Alla kursmoment har varit otroligt värdefulla.”

”Det kändes som att komma hem.”

”Utbildningen har givit mig mycket både på ett personligt plan och i mitt arbete.”

”Den fenomenologiska samtalsmetodiken har fördjupat praktiken”

KONTAKTA SEPT FÖR INFORMATION: styrelse@sept.se