Utbildning i existentiell psykoterapi och existentiellt synsätt

Vi anordnar fortlöpande kurser och utbildningar i egen regi. Men vi skräddarsyr också gärna till just ditt företag eller din arbetsplats. Kontakta oss så berättar vi mer!

SEPT:s utbildningar har genomgående fått mycket goda betyg av tidigare deltagare. Nedan följer några kommentarer:

”Den bästa utbildning jag gått! Viktiga frågor som alla borde reflektera över.”

”Kursen och de existentiella livsfrågorna blev en vändpunkt i mitt liv.”

”Alla kursmoment har varit otroligt värdefulla.”

”Det kändes som att komma hem.”

”Utbildningen har givit mig mycket både på ett personligt plan och i mitt arbete.”

”Jag vill bara ha mer!”

INFO Dan Stiwne, t.f. utbildningsansvarig dan.stiwne@gmail.com