SEPT AKADEMI. Nätbaserad utbildning i existentiell vägledning och psykoterapi

Utbildningen är för närvarande under omarbetning. Ny information samt kursdatum kommer inom kort.

INFORMATION

Är du intresserad av att utbilda dig i existentiell filosofi och psykologi? SEPT:s utbildning, Existentiell vägledning och terapi, är den mest avancerade du kan gå i Sverige. Utbildningen pågår under minst två år och innehåller existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik. Den består av ett antal fristående moduler och motsvarar totalt 60 högskolepoäng.

• PSYKOTERAPEUTER När du har gått utbildningen så kan du som är leg. psykoterapeut söka auktorisation som existentiell psykoterapeut.
• PSYKOLOGER När du har gått utbildningen kan du som är leg. psykolog söka auktorisation som existentiell psykolog.
• ANDRA YRKESGRUPPER Om du har en annan relevant utbildning kan du efter utbildningen ansöka om att få stå som existentiell vägledare på SEPT:s hemsida.
• INTRESSERADE
Kursens första del är också öppen för dig som är allmänt intresserad av existentiell filosofi och psykoterapi. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Kursens andra, avancerade del är endast för dig som önskar bli auktoriserad. Varje modul examineras.

Utbildningen är uppdelad i åtta delkurser och du kan studera i din egen takt. Delkurs 1-3, som sker på en grundläggande nivå, vänder sig både till erfarna samtalsledare såväl som till en intresserad allmänhet. Delkurs 4-6 ger en avancerad fördjupning som efter godkänd examination och handledning (modul 7 och 8), kan leda till auktorisering, om man så önskar. Undervisningen sker till stor del på distans via litteratur, essäer, diskussionsforum och obligatorisk chatt på Zoom. Lärarna är erfarna legitimerade existentiella psykoterapeuter och psykologer.

Lärare på kursen:

Ann-Margreth Bhy, socionom, leg. psykoterapeut och handledare.
Anna C. Rédei, docent, leg. psykoterapeut. Auktoriserad existentiell psykoterapeut. 


Examinatorer:
Christina Halldorf, socionom, leg. psykoterapeut och handledare
Dan Stiwne, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare
Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, handledare och lärare

SEPT har utvecklat sitt koncept i nära samarbete med ”den brittiska skolan”, Prof. E. van Deurzen, och dess utbildningsupplägg inom ramen för New School of Counselling and Psychotherapy (NSCP) i London med anknytning till Sheffield University och Middlesex University.

Den existentiella psykologin är en väl etablerad skola inom den humanistiska grenen av psykoterapi och finns representerad i hela världen. 2015 startades World Confederation of Existential Psychotherapy som organiserar psykoterapeuter, psykologer och coacher från hela världen.
Här kan du läsa om forskning och evidens.

SVAR PÅ DINA FRÅGOR

HÄR kan du få svar på dina frågor om kursen.
HÄR kan du läsa en översikt över kursplanen.
HÄR kan du läsa om hur studierna går till.
HÄR kan du läsa om hur du kan bli auktoriserad existentiell psykoterapeut.
HÄR kan du läsa om hur du kan bli auktoriserad psykolog.
Här kan du läsa om hur du kan bli auktoriserad vägledare.

KOSTNAD

Grundkurs (modul 1-3): 6.000 kr exkl. 25 % moms per modul.
Fördjupningskurs (modul 4-6): 7.500 kr exkl. 25 % moms per modul.
Examination: 1.800 kr exkl. 25 % moms. Examinationen är obligatorisk efter delkurs 4-6.
Handledning (modul 7-8): Här sker särskild debitering i samråd med av SEPT godkänd handledare. Endast SEPTs utbildningshandledare är godkända.

BETALNINGSVILLKOR

Anmälan till kursansvarig säkrar din plats på kursen. Ange faktureringsuppgifter när du anmäler dig. Faktura kommer att skickas ut när kursen är fulltecknad eller senast en månad innan kursstart. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart återbetalas inte kursavgiften (kursplatsen kan däremot överlåtas till annan person). Skulle kursen ställas in av arrangören återbetalas naturligtvis hela avgiften.

ANMÄLAN
Anmälningsblanketten kan du hämta här.
ANSÖKAN KAN DU LADDA NER HÄR

VILL DU VETA MER eller anmäla intresse, skicka e-post till
Septs styrelse, ansvarig för nätkursen SEPT AKADEMI