UTBILDNING. Existentiell vägledning och psykoterapi
Är du intresserad av att utbilda dig inom den existentiella inriktningen?
SEPT AKADEMI ger nedan kurser och utbildningar:

AUKTORISATIONSPROGRAMMET – avancerad utbildning
De avancerade kurserna ger en existentiell fördjupning som efter godkänd examination och handledning kan leda till auktorisering, om man så önskar. Undervisningen under kursens gång sker fysiskt på plats i Stockholm under två heldagar samt på distans via litteratur, essäer, diskussionsforum och obligatorisk chatt på Zoom. LÄS MER HÄR

Lärarna på de avancerade kurserna är:
Anna C. Rédei, docent, leg. psykoterapeut. Auktoriserad existentiell psykoterapeut. 
Petra Larsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Auktoriserad existentiell psykoterapeut.
Dan Stiwne, docent, leg. psykolog. Auktoriserad existentiell psykoterapeut och handledare.

• PSYKOTERAPEUTER När du har gått utbildningen så kan du som är leg. psykoterapeut söka auktorisation som existentiell psykoterapeut.
• PSYKOLOGER När du har gått utbildningen kan du som är leg. psykolog söka auktorisation som existentiell psykolog.
• VÄGLEDARE När du gått utbildningen kan du som är vägledare söka auktorisation som existentiell vägledare.
• ANDRA YRKESGRUPPER Om du har en annan relevant grundutbildning kan du utbilda dig till existentiell vägledare, se SEPT:s hemsida, för att därefter söka auktorisering.

HANDLEDARUTBILDNING
Utbildningen, som vänder sig till dig som är existentiellt auktoriserad psykoterapeut, psykolog eller vägledare, syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva såvälutbildningshandledning som verksamhetshandledning för existentiellt inriktade hjälp- och stödinsatser. De utbildade handledarna får befogenhet att, i mån av behov, framöver komma ifråga för handledningsuppdrag inom SEPT’s utbildningsverksamhet samt kan givetvis handleda i privat, egen verksamhet eller för annan huvudman. Utbildningen sker på plats i Stockholm samt digitalt via Zoom. LÄS MER HÄR

GRUNDKURSER. Introduktions- och fortsättningskurs
Grundläggande kurser erbjuds dig som är allmänt intresserad av existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi. De vänder sig både till erfarna samtalsledare och till dig som är allmänt intresserad. Inga förkunskaper krävs. Lärarna på introduktions- och fortsättningskurserna varierar men är alla auktoriserade existentiella psykologer, psykoterapeuter eller vägledare. LÄS MER HÄR

SEPT AKADEMI har utvecklat sitt koncept i nära samarbete med ”den brittiska skolan”, Prof. E. van Deurzen och dess utbildningsupplägg inom ramen för New School of Counselling and Psychotherapy (NSCP) i London med anknytning till Middlesex University. Den existentiella terapin är en väl etablerad skola inom den humanistiska grenen av psykoterapi och finns representerad i hela världen. World Confederation of Existential Psychotherapy organiserar psykoterapeuter, psykologer och vägledare från hela världen.
Här kan du läsa om forskning och evidens.

KOSTNADER
Introduktionskurs: 7.500 kr exkl. 25 % moms.
Fördjupningskurs: 7.500 kr exkl. 25 % moms.
De avancerade kurserna: 9.500 kr exkl. 25 % moms / per kurs.
Handledarutbildning: 35.000 kr exkl. 25 % moms.

Betalningsvillkor
Anmälan till kursansvarig säkrar din plats på kursen. Ange faktureringsuppgifter när du anmäler dig. Faktura kommer att skickas ut när kursen är fulltecknad eller senast en månad innan kursstart. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart återbetalas inte kursavgiften (kursplatsen kan däremot överlåtas till annan person). Skulle kursen ställas in av arrangören återbetalas naturligtvis hela avgiften.

VILL DU VETA MER eller anmäla intresse för SEPTs kurser och utbildningar, välkommen att skicka e-post till utbildningsansvarige:
Dan Stiwne, dan.stiwne@gmail.com.