Finns det evidens?

Finns det någon evidens? De humanistiskt inriktade psykoterapeutiska metoderna är beforskade. Och här kan du läsa en forskningsgenomgång gjord av Dan Stiwne, psykolog och docent i klinisk psykologi.

UR RAPPORTEN:
De humanistiska terapierna …
… har i flera upprepade studier och metanalyser visat sig ha god effekt för de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och har visat sig generellt ha lika goda effekter som andra etablerade terapiformer.
… fungerar, liksom övriga terapiformer, bäst med patienter och klienter som väljer just dessa terapiformer för att de ger en ”god passform” för vad gäller synen på människan, på världen och på hur den psykoterapeutiska metoden skall presenteras och utföras (antologi och epistemologi).
… uppmärksammar och lägger stor vikt vid etiska överväganden och arbete med stark respekt för den enskildas unika liv och livsomständigheter.
… betonar start de sk gemensamma terapifaktorerna (generiska).
… accepterar att terapeuter är olika, olika skickliga och i ständig utveckling. Därför måste utbildningen av humanistiska terapeuter fokusera på terapeutens person, dennes lämplighet och professionella utvecklingsbarhet.

LÄS HELA RAPPORTEN
Stiwne, Kunskapsbas humanistisk terapi