Artiklar

Här publicerar vi artiklar eller texter med anknytning till det existentiella perspektivet, som kan vara av intresse att ta del av. Välkommen att höra av dig om du önskar få din egen artikel publicerad här.

EXISTENTIELL PSYKOTERAPI – ett alternativ i vår tid Av Dan Stiwne, tidigare publicerad i Insikten, 2, 2000, 28-31.

DEN LEVDA KROPPEN I TERAPIRUMMET Av Elisabeth Serrander, tidigare publicerad i Insikten, 1, 2011, 40-48.

PSYKOLOGEN – EN KUNSTNERSJEL? Av Bjørn S. Hesla, tidigare publicerad i Tidsskrift for Norsk psykologforening

SSFT: En nykomponerad och användarvänlig entimmes terapimodell.
Av Bjorn S Hesla. Tidigare publicerad Tidskrift för Norsk psykologforening 2022

EXISTENTIELL PSYKOTERAPI – En introduktion Av Elisabeth Serrander. Publicerad i Socialmedicinsktidskrift.se Vol 100 Nr 1 (2023)

EXISTENTIELL HÄLSA – Dilemman och möjligheter Av Dan Stiwne. Publicerad i Socialmedicinsktidskrift.se Vol 100 Nr 1 (2023)