SEPT:s styrelse

Bo Blåvarg, Stockholm. Ordförande.

Bo Blåvarg är leg. psykolog, medlem av SEPT sedan starten 2005, medlem i SEPT’s styrelse under sju år (2012 – 2018) samt ordförande i tre år (2015 – 2018). Bo Blåvarg har ett långvarigt och djupt intresse för det existentiella perspektiv och har vidareutbildat sig som leg. psykolog till auktoriserad existentiell psykolog. Han har i sitt arbete som verksamhetschef vid Ersta Vändpunkten starkt bidragit till att ge denna mottagning en existentiell inriktning och har verkat för personalens fördjupade existentiella engagemang och kunnighet. Under senare år har Bo allt mer verkat som utbildare inom SEPT och som föreläsare vid olika universitets- och specialistutbildningar. Han har som SEPT’s tidigaste representant, varit med vid bildandet av FETE (Federation for Existential Therapists in Europe) och har även publicerat sig om existentiella frågeställningar. Privat mottagning. 

Kontakt:  bo@blavargs.com

Linda Wåhlstedt, Gotland/Stockholm. Vice ordförande.

Linda Wåhlstedt är socionom, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Som anställd arbetar hon som samordnare och psykoterapeut på S:t Lukas mottagning Gotland/Stockholm. Hon arbetar också i egen mottagning på Gotland. Linda har varit med i föreningen sedan 2010 och gått påbyggnadsutbildningen till existentiell terapeut på Linköpings universitet. Linda har erfarenhet från socialtjänst, självhjälpsorganisationer, företagshälsovård, primärvård och psykiatri.

Kontakt: linda.wahlstedt@telia.com
Webb: Wåhlstedt Samtal

Elisabeth Serrander, Stockholm. Marknadsföring.

Elisabeth Serrander är leg. psykoterapeut, föreläsare, lärare och handledare i psykoterapi. Hon har varit med sedan starten av föreningen 2005, numer hedersmedlem. Elisabeth har i samarbete med SEPT och Södertörns Högskola utformat och undervisat på kursen Det existentiella samtalet samt har under åren verkat som kursledare inom SEPT’s utbildningsverksamhet. Hon har publicerat egna böcker, är medförfattare i tre antologier om existentiell psykoterapi och vägledning samt om existentiell coaching. Sedan 2017 medverkar hon på kursen Existentiell vägledning, Mälardalens Universitet. Elisabeth är SEPTs representant i FETE, Federation for Existential Therapy in Europe, i Samrådsforum för psykoterapi samt Honorary member of the International Advisory Board i organisationen Existential Movement. Ordförande år 2008-2011 och 2019-2023. Privat mottagning.

Kontakt:  elisabeth.serrander@gmail.com
Webb: elisabeth-serrander.se

Anne H. Berman, Uppsala. Assisterande utbildningsansvarig.

Anne H Berman är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Till vardags är hon professor i psykologi på Uppsala universitet. Anne har länge haft ett existentiellt perspektiv i forskning, undervisning och klinik. Hennes forskning spänner över lågtröskel interventioner inom kriminal- och beroendevården samt för att minska psykisk ohälsa hos universitetsstudenter. Anne skrev sin psykologexamensuppsats från ett existentiellt perspektiv (skilsmässa) och hade även en existentiell ansats i sin doktorsavhandling (drogbruk i kriminalvård). Anne undervisar varje termin i existentiell psykologi för studenter på psykologprogrammet. Utöver detta har hon en privatpraktik där hon utgår från ett det existentiella perspektivet.

Kontakt: anne.h.berman@gmail.com
Mer info: https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N19-2760

Maria Lindquist, Norrköping. Sekreterare.

Maria Lindquist är auktoriserad existentiell vägledare, driver företaget Nyfikna Samtal och leder gruppsamtal om livsfrågor. Under femton år jobbade hon som gymnasielärare i samhällskunskap, sociologi och geografi. Hon har läst kurserna Det existentiella samtalet på Södertörns Högskola och Existentiell vägledning vid Mälardalens universitet samt tagit del av SEPT:s sista utbildningsmodul för att bli auktoriserad existentiell vägledare. Maria tar emot privatpersoner för existentiella samtal och stöttar organisationer kring ledarskaps- och kulturfrågor. Som konstnär låter hon konsten få vara med i existentiella samtal. Maria drivs av en nyfikenhet på människan och finner att det existentiella perspektivet ger den helhetssyn på livet som hon så länge har sökt efter.

Kontakt: maria@nyfiknasamtal.se
Webb: https://nyfiknasamtal.se

Ann-Kristin Eriksson

Ann-Kristin Eriksson, doktor i hälsovetenskap, fil kand i religionsvetenskap med masterexamen i meningsskapande, kultur och hälsa. Universitetsadjunkt på Högskolan i Gävle, har skapat kurser och undervisar kring existentiella perspektiv på hälsa på grund- och avancerad nivå, inom vård-, hälso- och religionsvetenskapliga utbildningar. Hon vill lyfta betydelsen av ett existentiellt perspektiv för förståelse av människans livssituation och har skrivit böcker, artiklar och debattinlägg kring perspektivets betydelse. I sin avhandling antar hon existentiella perspektiv på erfarenheten av utmattningssyndrom och belyser perspektivets bidrag för hälsofrämjande rehabilitering. Medlem i forskarnätverk med inriktning mot existentiella perspektiv. Ann-Kristin har gått kurserna ”Det existentiella samtalet” vid Södertörns högskola och ”Existentiell vägledning” vid Mälardalens universitet. 

Kontakt: Ann-Kristin.Eriksson@hig.se
Mer info: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1039471/FULLTEXT01.pdf


Heléne Samuelsson, Borlänge. Kassör och ekonomiansvarig.

Sedan 1994 arbetar Heléne Samuelsson vid Swedish Empowerment Center (Empowercenter) där man bland annat bygger sin empowermentpedagogik på ett existentiellt synsätt. Empowercenter arbetar både direkt med målgrupper och utbildar och handleder professionella. I det dagliga arbetet ansvarar Heléne bland annat för ekonomi och personal. Heléne har utbildningar inom ekonomi, arbetsrätt, kommunikation, handledarutbildning 7TJUGO®,  existentiellt synsätt och existentiella perspektiv för att nämna några.

Kontakt: helene.samuelsson@empowercenter.se


Emma Jartell, London. Internationella kontakter.

Emma Jartell är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och auktoriserad existentiell psykolog i Sverige. Emma är också legitimerad psykolog och handledare i Storbritannien där hon studerade doktoranden i psykologi och psykoterapi på New School of Psychotherapy and Counselling. Hon har privatpraktik med svensk- och engelskspråkiga klienter i Sverige, Storbritannien och även andra delar av världen. Emma har specialiserat sig på individens existentiella perspektiv inom sorgearbete, trauma samt kroniska sjukdomars påverkan på den psykologiska hälsan.   

E-post: emma@jartellpsychotherapy.com
Webb: www.jartellpsychotherapy.com

Victoria Lakomova, Vaxholm Stockholm. Auktorisationsansvarig.

Victoria är certifierad handledare inom existentiell och gestaltpsykologisk tradition med fokus på modern forskning inom neurovetenskap. Hon är utbildat bland annat på Gestaltakademin i Skandinavien samt erhåller master i pedagogik och kommunikation. Hon har arbetat i många år som ledare samt handledare och coach för individer och grupper främst i högpresterande organisationer och/eller under tillstånd av förändring. Victorias drivkraft är att skapa förutsättningar för ett öppet och lekfullt sinne samt modigt utforskande som möjliggör nya medvetna perspektiv.  Även att skapa trygga rum där utvecklingen blir möjlig.

Kontakt: victoria.lakomova@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/victoria-lakomova/

Viktor Advani Friman, Hässleholm.


Viktor har en fil. mag. i psykologi från Mittuniversitetet Östersund, en kanadensisk fil. kand. i socialt arbete, är utbildad i existentiell coachning och har fördjupad kunskap i missbrukspsykologi och motivationspsykologi samt existentiell analys genom utbildning vid den österrikiska skolan, GLE. Han har valt att specialisera sig i missbruksbehandling i psykologiskt perspektiv där han arbetar integrativt med motivationshöjande behandling MET/MI och kunskapsbasen från existentiell analys. Ett framtidsmål är att publicera en bok om detta integrativa arbete. Utöver klientarbetet arbetar Viktor även med metod-och kunskapsutveckling inom socialpsykiatri. Han har varit styrelsemedlem i SEPT sedan 2019 och utvecklat föreningens auktorisationsarbete. 

Kontakt: psy.viktoradvanifriman@protonmail.com

Hans Lundberg, Stockholm. Adjungerad webbansvarig.

Hans Lundberg har läst psykologprogrammet i Uppsala med psykodynamisk inriktning. Utöver det existentiella perspektivet är han bland annat intresserad av systemteori och gruppterapi/analys. Hans har också läst African studies i Uppsala och är dessutom utbildad träbåtbyggare/inredningssnickare.
Han har nyligen börjat arbeta inom socialpsykiatrin på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm. Innan dess arbetade han som ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ungdomar. Han har dessutom jobbat som verkstadssnickare. Hans har gått SEPT’s introduktionskurs och är certifierad Existentiell Coach och läser nu till Existentiell vägledare.

Kontakt: hanslu2@hotmail.se