SEPT:s styrelse

 

Elisabeth Serrander, Stockholm. Ordförande.

Elisabeth Serrander är legitimerad psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut, utbildad lärare och handledare i psykoterapi. Hon har varit med sedan starten av föreningen 2005, var dess andra ordförande, numer hedersmedlem. Elisabeth har i samarbete med SEPT / Södertörns Högskola utformat kursen ”Det Existentiella Samtalet”, medverkar på kursen ”Existentiell vägledning” / Mälardalens Universitet samt har under åren verkat som kursledare inom SEPT’s utbildningsverksamhet. Som författare har hon publicerat egna böcker, är medförfattare i tre antologier om existentiell psykoterapi och vägledning samt om existentiell coaching. Elisabeth har privat mottagning i Stockholm. SEPTs representant i FETE, Federation for Existential Therapy in Europe samt i Samrådsforum för psykoterapi.

Kontakt:  elisabeth.serrander@gmail.comHans Lundberg, Stockholm. Vice ordförande, webbansvarig.

Hans Lundberg har läst psykologprogrammet i Uppsala med psykodynamisk inriktning. Utöver det existentiella perspektivet är han bland annat intresserad av systemteori och gruppterapi/analys. Hans har också läst African studies i Uppsala och är dessutom utbildad träbåtbyggare/inredningssnickare.
Han har nyligen börjat arbeta inom socialpsykiatrin på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm. Innan dess arbetade han som ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ungdomar. Han har också arbetat inom beroendevård, äldreomsorg och en massa år som verkstadssnickare. Hans har gått SEPT’s introduktionskurs och är certifierad Existentiell Coach och läser nu till Existentiell vägledare.

Kontakt: hanslu2@hotmail.se


Anna Rédei, Göteborg. Utbildningsgruppen.

Anna Rédei är leg. psykoterapeut och i mitt arbete utgår jag från en hel-hetssyn på människan och hennes individuella och existentiella dilemman. Jag har breda intressen och erfarenheter som omfattar humanistiska ämnen såsom semiotik, historia, litteratur och filosofi å ena sidan och psykoterapi och psykologi å den andra sidan. I korthet kan sägas att jag alltid varit djupt engagerad i frågan om vad det är att vara människa och på vilket sätt människan uttrycker sina livserfarenheter.

Jag har även arbetat och på olika sätt varit engagerad i verksamheter som
riktar sig till unga vuxna, som coach, kurator och handledare, inom såväl statlig som ideell sektor. Som docent i kognitiv semiotik intresserar jag mig för hur vi kommunicerar med varandra, och tolkar varandra genom att analysera texter, tal, bilder och film.

Kontakt: anna.cabakredei@gmail.com


Heléne Samuelsson, Borlänge. Kassör.

Sedan 1994 arbetar Heléne Samuelsson vid Swedish Empowerment Center (Empowercenter) där man bland annat bygger sin empowermentpedagogik på ett existentiellt synsätt. Empowercenter arbetar både direkt med målgrupper och utbildar och handleder professionella. I det dagliga arbetet ansvarar Heléne bland annat för ekonomi och personal. Heléne har utbildningar inom ekonomi, arbetsrätt, kommunikation, handledarutbildning 7TJUGO®,  existentiellt synsätt och existentiella perspektiv för att nämna några.

Kontakt: helene.samuelsson@empowercenter.se


Ulla-Stina Johansson, Göteborg. Utbildningsansvarig

Ulla-Stina Johansson började undervisa i existentiell psykologi på Psykologprogrammet 1997 och har varit med i SEPT sedan starten. Hon har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om och intresse för existentiell psykologi och terapi. Genom det egna företaget, (existera.net) i Göteborg arbetar hon som terapeut och handledare samt undervisar på egna existentiellt inriktade kurser, SEPT’s Introduktionskurs, Specialistkursen för psykologer ”Existentiell vägledning och psykoterapi” samt på St. Lukas Psykoterapeutprogram. Hon innehar utbildning som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, är aukt. existentiell terapeut samt cert. fokuseringsorienterad terapeut.

Kontakt: ulla-stina.johansson@habitaresecum.se


Camilla Larsson, Göteborg. Utbildningsgruppen.

Mitt namn är Camilla Larsson och jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs Universitet. Jag arbetar inom äldrepsykiatrin och har även en privat mottagning i centrala Göteborg. Jag har sedan tidigare ett stort intresse för existentiell filosofi och psykologi och påbörjade min utbildning inom existentiell psykoterapi 2019. De senaste åren har jag ägnat mig åt frågor relaterade till åldrande och har bland annat startat ett projekt inriktat mot att belysa och bemöta existentiella frågor i den psykiatriska kontexten. Vid sidan av yrkeslivet är jag intresserad av teater i olika former och jag ser teaterscenen som en fantastisk plats för att illustrera och väcka reflektioner kring människans livsvillkor.

Kontakt: camilla14larsson@hotmail.com


Birgitta Olofsson Marklund, Luleå.

Jag heter Birgitta Olofsson Marklund och är utbildad socionom och leg.psykoterapeut. Jag är auktoriserad existentiell psykoterapeut och har varit verksam som existentiell terapeut sedan 2009. Jag är anställd åt Svenska kyrkan, Luleå stift som personalkonsulent och leg.psykoterapeut sedan 16 år tillbaka. Jag har tidigare arbetat som familjerådgivare och är auktoriserad familjerådgivare. Jag är grupphandledarutbildad och arbetar som handledare. Jag har också en egen firma där jag arbetar med psykoterapi och handledning. Jag bor i Luleå. Mina intressen är att vara ute i naturen, åka skidor och promenera. Jag tycker om idrott och då framförallt Basket som är mitt stora intresse.

Kontakt: Birgitta.O.Marklund@svenskakyrkan.se


Jakob Wood, Göteborg.

Jakob Wood är legitimerad psykolog samt medgrundare och VD för Psykologos i Göteborg. Psykologos är ett humanistiskt psykologföretag där det existentiella perspektivet har en framträdande plats och Psykologos arrangerar bland annat, i samarbete med SEPT, specialistkurser för psykologer i existentiell psykoterapi. Jakob är också auktoriserad existentiell psykolog och lärare på SEPTs nätutbildning. Han grundade GFFP (Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys) och var dess första ordförande (2008-2011). 

Kontakt: jakob.wood@psykologos.se


Minna Forsell, Stockholm.

Minna Forsell är legitimerad psykolog och auktoriserad existentiell psykolog. Hon har privat mottagning i Gamla stan i Stockholm och är med och driver verksamheten Existentiellt Vis, som är inriktad mot existentiella frågor, psykologi, samhälle och inre hållbarhet. Hon har skrivit böcker på området transkulturell psykologi och har föreläst bland annat på kursen ”Det existentiella samtalet” på Södertörns högskola.

Kontakt: minna_forsell@hotmail.com


Viktor Advani Friman, Hässleholm. Auktorisationsansvarig.

Viktor har en fil. mag. i psykologi från Mittuniversitetet i Östersund samt en fil. kand. i socialt arbete från Kanada. Han har ett särskilt intresse för motivations- och existentiell psykologi och arbetar med Motivationshöjande behandling (Motivational Enhancement Therapy) för alkoholberoende, vilket bygger på ett personcentrerad- existentiellt förhållningssätt. Viktor har gått utbildning i existentiell coaching, har studerat de första 3 modulerna i SEPTs nätutbildning (grundnivå) och går nu en specialist psykoterapeutisk utbildning i Existentiell Analys (EA) på österrikiska Viennese School of Existential Analysis and Logotherapy /GLE Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse med Alfried Längle som huvudlärare. Han har en egen verksamhet i Hässleholm där han erbjuder gruppsamtal och mindre föreläsningar om det existentiella perspektivet. 

Kontakt: viktor.advani.friman@gmail.com