SEPT:s styrelse

 

Elisabeth Serrander, Stockholm. Ordförande.

Elisabeth Serrander är legitimerad psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi. Hon har varit med sedan starten av föreningen 2005, var dess andra ordförande, numer hedersmedlem. Elisabeth har i samarbete med SEPT /Södertörns Högskola utformat kursen ”Det Existentiella Samtalet”, medverkar på Mälardalens Högskola på kursen ”Existentiell vägledning” samt har under åren verkat som kursledare inom SEPT’s utbildningsverksamhet. Som författare har hon publicerat egna böcker, är medförfattare i tre antologier om existentiell psykoterapi och vägledning samt om existentiell coaching. Elisabeth driver EXI, Institutet för existentiell praktik och har privat mottagning i Stockholm.

Kontakt:  elisabeth.serrander@gmail.com


Dan Stiwne, vice ordförande. Tf utbildningsansvarig

Dan Stiwne är legitimerad psykolog & psykoterapeut samt existentiell psykoterapeut (NSPC, Sheffield University) och har varit verksam som existentiell terapeut, handledare och lärare i åtskilliga år. Han har tidigare varit anställd som universitetslektor i psykoterapi vid Linköpings Universitet och där varit forskare och programansvarig för såväl psykolog som psykoterapeututbildningarna. Dan är en av grundarna av SEPT och har varit medlem i styrelsen 2005 – 2015 samt dess ordförande 2013 – 2015. Han är även hedersmedlem i SEPT. Dan har publicerat sig inom området under 20 års tid.

Kontakt: dan.stiwne@gmail.com


Hans Lundberg, Stockholm. Webbansvarig.

Hans Lundberg har läst psykologprogrammet i Uppsala med psykodynamisk inriktning. Utöver det existentiella perspektivet
är han bland annat intresserad av systemteori och gruppterapi/analys. Hans har också läst African studies i Uppsala och är dessutom utbildad träbåtbyggare/inredningssnickare.
Han har nyligen börjat arbeta inom socialpsykiatrin på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm. Innan dess arbetade han som ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ungdomar. Han har också arbetat inom beroendevård, äldreomsorg och en massa år som verkstadssnickare. Hans har gått SEPT’s introduktionskurs och är dessutom certifierad Existentiell Coach.

Kontakt: hanslu2@hotmail.se


Viktor Advani Friman, Hässleholm. Auktorisationsansvarig

Viktor har en fil. mag. i psykologi från Mittuniversitetet i Östersund samt en fil. kand. i socialt arbete från Kanada. Han har ett särskilt intresse för motivations- och existentiell psykologi och arbetar med Motivationshöjande behandling (Motivational Enhancement Therapy) för alkoholberoende, vilket bygger på ett personcentrerad- existentiellt förhållningssätt. Viktor har gått utbildning i existentiell coaching, har studerat de första 3 modulerna i SEPTs nätutbildning (grundnivå) och går nu en specialist psykoterapeutisk utbildning i Existentiell Analys (EA) på österrikiska Viennese School of Existential Analysis and Logotherapy /GLE Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse med Alfried Längle som huvudlärare. Han har en egen verksamhet i Hässleholm där han erbjuder gruppsamtal och mindre föreläsningar om det existentiella perspektivet. 

Kontakt: viktor.advani.friman@gmail.com


Heléne Samuelsson, Borlänge. Kassör.

Sedan 1994 arbetar Heléne Samuelsson vid Swedish Empowerment Center (Empowercenter) där man bland annat bygger sin empowermentpedagogik på ett existentiellt synsätt. Empowercenter arbetar både direkt med målgrupper och utbildar och handleder professionella. I det dagliga arbetet ansvarar Heléne bland annat för ekonomi och personal. Heléne har utbildningar inom ekonomi, arbetsrätt, kommunikation, handledarutbildning 7TJUGO®,  existentiellt synsätt och existentiella perspektiv för att nämna några.

Kontakt: helene.samuelsson@empowercenter.se


Ulla-Stina Johansson

Ulla-Stina Johansson började undervisa i existentiell psykologi på Psykologprogrammet 1997 och har varit med i SEPT sedan starten. Hon har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om och intresse för existentiell psykologi och terapi. Genom det egna företaget, (existera.net) i Göteborg arbetar hon som terapeut och handledare samt undervisar på egna existentiellt inriktade kurser, SEPT’s Introduktionskurs, Specialistkursen för psykologer ”Existentiell vägledning och psykoterapi” samt på St. Lukas Psykoterapeutprogram. Hon innehar utbildning som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, är aukt. existentiell terapeut samt cert. fokuseringsorienterad terapeut.

Kontakt: ulla-stina.johansson@habitaresecum.se


Sofia Jynnesjö, Västerås. Sekreterare.

Sofia Jynnesjö arbetar som skolkurator i Västerås. Hon har utbildat sig till beteendevetare med sociologi och socialpsykologi som huvudsakliga inriktningar. Utbildningen ”Existentiell vägledning” vid Mälardalens högskola har utgjort en fördjupning inom existensfilosofi, psykologi och existentiell vägledningsmetod.

”En återkommande existentiell utmaning som engagerat mig under större delen av mitt liv är att skapa utrymme för fördjupning, där skaparkraften kan frodas. Det vill jag verka för i mitt nära sammanhang och i samhället i stort. Ett forum är Sällskapet för existentiell psykoterapi.”

Kontakt: sofia.jynnesjo@gmail.com


Birgitta Olofsson Marklund

Jag heter Birgitta Olofsson Marklund och är utbildad socionom och leg.psykoterapeut. Jag är auktoriserad existentiell psykoterapeut och har varit verksam som existentiell terapeut sedan 2009. Jag är anställd åt Svenska kyrkan, Luleå stift som personalkonsulent och leg.psykoterapeut sedan 16 år tillbaka. Jag har tidigare arbetat som familjerådgivare och är auktoriserad familjerådgivare. Jag är grupphandledarutbildad och arbetar som handledare. Jag har också en egen firma där jag arbetar med psykoterapi och handledning. Jag bor i Luleå. Mina intressen är att vara ute i naturen, åka skidor och promenera. Jag tycker om idrott och då framförallt Basket som är mitt stora intresse.

Kontakt: Birgitta.O.Marklund@svenskakyrkan.se


Jakob Wood

Jakob Wood är legitimerad psykolog samt medgrundare och VD för Psykologos i Göteborg. Psykologos är ett humanistiskt psykologföretag där det existentiella perspektivet har en framträdande plats och Psykologos arrangerar bland annat, i samarbete med SEPT, specialistkurser för psykologer i existentiell psykoterapi. Jakob är också auktoriserad existentiell psykolog och lärare på SEPTs nätutbildning. Han grundade GFFP (Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys) och var dess första ordförande (2008-2011). 

Kontakt: jakob.wood@psykologos.se


Sara Pia Östman (suppleant)

Efter många års studier i beteendevetenskapliga ämnen så fann jag till slut den existentiella filosofin under sociologikurserna på Mälardalens högskola. Jag har sedan dess riktat mig allt mer mot det existentiella i både mig själv och som utbildningsväg. Efter min kandidatexamen fortsatte jag att studera Existentiell vägledning vid Mälardalens högskola. Efter avslutat kurs har jag fortsatt i existentiellt inriktad handledning under hösten 2019. För tillfället arbetar jag som behandlingsassistent på ett HVB-hem för ungdomar med missbruk och kriminalitet som huvudsaklig problematik. Utanför jobb och skola skulle jag beskriva mig en aning rotlös grubblare. Jag älskar att ta mig an nya projekt där jag lär mig något nytt vare sig det är något teoretiskt eller där jag lär mig något om mig själv.

Kontakt: Sara-Pia.ostman@hotmail.com