SEPT:s styrelse

Elisabeth Serrander, Stockholm. Ordförande.

Elisabeth Serrander är legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Hon har varit med sedan starten av föreningen 2005, var dess andra ordförande, numer hedersmedlem. Elisabeth har i samarbete med SEPT och Södertörns Högskola utformat kursen Det existentiella samtalet samt har under åren verkat som kursledare inom SEPT’s utbildningsverksamhet. Hon har publicerat egna böcker, är medförfattare i tre antologier om existentiell psykoterapi och vägledning samt om existentiell coaching. Sedan 2017 medverkar hon på kursen Existentiell vägledning, Mälardalens Universitet. Elisabeth är SEPTs representant i FETE, Federation for Existential Therapy in Europe, i Samrådsforum för psykoterapi samt Honorary member of the International Advisory Board i organisationen Existential Movement. Ordförande sedan 2019.

Kontakt:  elisabeth.serrander@gmail.comBo Blåvarg, Stockholm. Vice ordförande.

Bo Blåvarg är legitimerad psykolog och har varit medlem av SEPT sedan starten 2005, medlem i SEPT’s styrelse under sju år (2012 – 2018) samt har varit dess ordförande i tre år (2015 – 2018). Bo Blåvarg har ett långvarigt och djupt intresse för det existentiella perspektiv och har vidareutbildat sig som leg. psykolog till auktoriserad existentiell psykolog. Han har i sitt arbete som verksamhetschef vid Ersta Vändpunkten starkt bidragit till att ge denna mottagning en existentiell inriktning och har verkat för personalens fördjupade existentiella engagemang och kunnighet. Under senare år har Bo allt mer verkat som utbildare inom SEPT och som föreläsare vid olika universitets- och specialistutbildningar. Han har som SEPT’s tidigaste representant, varit med vid bildandet av FETE (Federation for Existential Therapists in Europe) och har även publicerat sig om existentiella frågeställningar. Bo har privat mottagning i Stockholm.

Kontakt: bo@blavargs.com

Dan Stiwne, Gotland. Utbildningsansvarig.

Dan Stiwne, docent och legitimerad psykolog/psykoterapeut, är en av initativtagarna till Sällskapet för existentiell psykoterapi och har varit föreningens ordförande 2013-15. Genom sitt oförtröttliga arbete för att främja, utveckla och i alla sammanhang framhäva det existentiella perspektivet kommer Dan Stiwne alltid att förknippas med SEPT. Med mod och klokskap i alla möjliga sammanhang har Dan fört fram Existensens perspektiv. Han har noggrant följt forskningen och startade den första legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen med existentiell inriktning vid Linköpings universitet. Dan har genom sitt redaktörskap för flera antologier och i många artiklar bidragit till kännedomen om den existentiella inriktningen. Han har också verkat internationellt bland annat i samarbete med New School i London och arrangerat konferensen nu senast på Karpathos.

Kontakt: dan.stiwne@gmail.com

Anne H. Berman, Uppsala. Assisterande utbildningsansvarig.

Anne H Berman är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Till vardags är hon professor i psykologi på Uppsala universitet. Anne har länge haft ett existentiellt perspektiv i forskning, undervisning och klinik. Hennes forskning spänner över lågtröskel interventioner inom kriminal- och beroendevården samt för att minska psykisk ohälsa hos universitetsstudenter. Anne skrev sin psykologexamensuppsats från ett existentiellt perspektiv (skilsmässa) och hade även en existentiell ansats i sin doktorsavhandling (drogbruk i kriminalvård). Anne undervisar varje termin i existentiell psykologi för studenter på psykologprogrammet. Utöver detta har hon en privatpraktik där hon utgår från ett det existentiella perspektivet. Mer information finns på
https://tinyurl.com/bermanuu

Kontakt: anne.h.berman@gmail.com

Maria Lindquist, Norrköping. Sekreterare.

Maria Lindquist är auktoriserad existentiell vägledare, driver företaget Nyfikna Samtal i Norrköping och leder gruppsamtal om livsfrågor. Under femton år jobbade hon som gymnasielärare i samhällskunskap, sociologi och geografi. Hon har läst kurserna Det existentiella samtalet på Södertörns Högskola och Existentiell vägledning vid Mälardalens universitet samt tagit del av SEPT:s sista utbildningsmodul för att bli auktoriserad existentiell vägledare. Maria tar emot privatpersoner för enskilda existentiella samtal och stöttar organisationer kring ledarskaps- och kulturfrågor. Som konstnär låter hon konsten få vara med i existentiella samtal. Maria drivs av en nyfikenhet på människan och finner att det existentiella perspektivet ger den helhetssyn på livet som hon så länge har sökt efter.

Kontakt: maria@nyfiknasamtal.se


Heléne Samuelsson, Borlänge. Kassör.

Sedan 1994 arbetar Heléne Samuelsson vid Swedish Empowerment Center (Empowercenter) där man bland annat bygger sin empowermentpedagogik på ett existentiellt synsätt. Empowercenter arbetar både direkt med målgrupper och utbildar och handleder professionella. I det dagliga arbetet ansvarar Heléne bland annat för ekonomi och personal. Heléne har utbildningar inom ekonomi, arbetsrätt, kommunikation, handledarutbildning 7TJUGO®,  existentiellt synsätt och existentiella perspektiv för att nämna några.

Kontakt: helene.samuelsson@empowercenter.se


Viktor Advani Friman, Hässleholm. Adjungerad auktorisationsansvarig.


Viktor har en fil. mag. i psykologi från Mittuniversitetet Östersund, en kanadensisk fil. kand. i socialt arbete, är utbildad i existentiell coachning och har fördjupad kunskap i missbrukspsykologi och motivationspsykologi samt existentiell analys genom utbildning vid den österrikiska skolan, GLE. Han har valt att specialisera sig i missbruksbehandling i psykologiskt perspektiv där han arbetar integrativt med motivationshöjande behandling MET/MI och kunskapsbasen från existentiell analys. Ett framtidsmål är att publicera en bok om detta integrativa arbete. Utöver klientarbetet arbetar Viktor även med metod-och kunskapsutveckling inom socialpsykiatri. Han har varit styrelsemedlem i SEPT sedan 2019 och utvecklat föreningens auktorisationsarbete. 

Kontakt: psy.viktoradvanifriman@protonmail.com

Hans Lundberg, Stockholm. Adjungerad webbansvarig.

Hans Lundberg har läst psykologprogrammet i Uppsala med psykodynamisk inriktning. Utöver det existentiella perspektivet är han bland annat intresserad av systemteori och gruppterapi/analys. Hans har också läst African studies i Uppsala och är dessutom utbildad träbåtbyggare/inredningssnickare.
Han har nyligen börjat arbeta inom socialpsykiatrin på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm. Innan dess arbetade han som ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ungdomar. Han har dessutom jobbat som verkstadssnickare. Hans har gått SEPT’s introduktionskurs och är certifierad Existentiell Coach och läser nu till Existentiell vägledare.

Kontakt: hanslu2@hotmail.se