Existentiella psykoterapeuter

Nedanstående medlemmar är legitimerade psykoterapeuter och auktoriserade av SEPT. De motsvarar således  de av SEPT uppställda kriterierna för detta och bedöms ha utbildning och erfarenhet som berättigar dem att kallas existentiella psykoterapeuter.

Är du leg. psykoterapeut och vill bli auktoriserad?
Läs här om hur det går till.

Storstockholm och Uppsala

Tanvir Anjum, leg psykolog, leg psykoterapeut
Blåvinden, Tomtebogatan 6A, 113 39 Stockholm
T-bana: St Eriksplan
Telefon: 073-671 57 17
Hemsida: http://serat.se
E-post: Tanviranjum53@gmail.com

Anne H Berman, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut
Folkungagatan 142, 116 30 Stockholm
Telefon: 070-424 53 60
E-post: anne.h.berman@gmail.com

Minna Forsell, leg psykolog, leg. psykoterapeut
Mottagning: Existentiellt Vis, Trädgårdsgatan 1
111 31 Stockholm
Mail: minna@exvis.se
Hemsida: www.exvis.se
Facebook: https://www.facebook.com/exvis.se

Lance Cederström, socionom, leg psykoterapeut
Kontakta för handledning, ej terapi
Bro terapi, Stockholm
Telefon: 070-523 31 18
E-post: lance@cederstrom.se

Jan Aronsson, fil.mag., leg psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi, dipl. gruppanalytiker. Grupper och enskilda terapier, handledning och utbildning, distansbesök eller fysiskt möte
Mottagning Skeppargatan 2, 114 32 Stockholm
Telefon: 0709 24 40 60 
Hemsida: www.insikt.nu
E-post: jan.aronsson@insikt.nu

Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Kristinebergs Strand 31, 112 52 Stockholm
Hemsida: www.elisabeth-serrander-se
E-post: elisabeth.serrander@gmail.com

Barbro Johansson, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut
Drottninggatan 12, 753 10 Uppsala
Telefon: 076-899 24 90
E-post: barbroj7@hotmail.com

Norr om Stockholm

Ann-Margreth Bhy, socionom, leg psykoterapeut, handledare
Falun
Telefon: 070-303 86 20
E-post: annmargrethbhy.ab@gmail.com

Birgitta Olofsson Marklund, socionom, leg psykoterapeut
Trollstigen 68, 972 51 Luleå
Telefon: 0920-26 79 90, 070-601 09 34
E-post: birgitta.o.marklund@svenskakyrkan.se

Örjan Tirén, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare
Besöksadress, Kungsgatan 91, Umeå
Telefon: 090-14 25 00, 070-529 08 07
Hemsida: www.tiren.se
E-post: orjan@tiren.se

Mellansverige

Christina Halldorf, socionom, leg psykoterapeut, handledare
Badhusgatan 10, 582 22 LINKÖPING
Telefon: 070-259 22 80
E-post:  christina.halldorf@gmail.com

Gotland

Dan Stiwne, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare
Hamra, Hulehällar 414 A, 623 32 Burgsvik   
Telefon: 070-571 21 77
E-post: dan.stiwne@gmail.com


Linda Wåhlstedt, socionom, leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare.
Almvägen 8, 621 43 Visby
Telefon: 070-214 81 56
Hemsida: Wåhlstedt Samtal och Psykoterapi
E-post: linda.wahlstedt@telia.com

Södra Sverige

Karna Andersson, leg psykolog och leg psykoterapeut med existentiell inriktning, specialist i klinisk psykologi
Psykologcentrum, Södra Förstadsgatan 13, Box 17 556, 200 10 Malmö
Telefon:
0709416234
E-post: aktandersson@hotmail.com

Annmarie Daire, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, handledare
Hamngatan 17, 302 43 Halmstad
Telefon: 076-881 09 90
E-post: annmarie.daire@sanktlukas.se

Petra Larsson, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.
Garnisonsgatan 20
254 66 Helsingborg
Telefon: 073-829 30 04
E-post: petra.larsson09@gmail.com

Västra Sverige

Ted Schröder, leg psykolog, leg psykoterapeut, hanledare, fil dr
Folke Bernadottes g. 2, 411 28 Göteborg
Telefon: 031-711 00 65
E-post: ted_schroder@hotmail.com

Ulla-Stina Johansson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Habitare Secum Psykologmottagning
Järntorgsgatan 12-14,5 vån, 413 01 Göteborg
Telefon: 0761-164737
Mail:info@existera.net
Hemsida: www.existera.net

Anna Rédei, docent, leg. psykoterapeut
Mottagning: Psykologos
Kungsgatan 32, Göteborg 4
E-post: Anna.Redei@psykologos.se
Hemsida: Psykologos.se

Monika Schaub, Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Mottagning:
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16, 413 09 Göteborg
Telefon: 0762-827212
Epost: kontakt@monikaschaubpsykoterapi.se
Webbadress: www.monikaschaubpsykoterapi.se