Existentiella coacher

Vill du ha kontakt med en existentiell coach?

Nedanstående medlemmar har blivit certifierade av SEPT, i samarbete med EXI (Institutet för existentiell praktik), under åren 2015-2018. 

GÖTEBORG

Nina Kollind
Certifierad existentiell coach SEPT, 
diplomerad ICF-coach, 
Legitimerad lärare/bildpedagog.
nina.samtal.excoach@gmail.com
0736 228903


STOCKHOLM

Stefan LidbrinkCertifierad existentiell coach, SEPTLedarskapskonsult och civilingenjör med mångårig chefserfarenhetNominerad till Årets Chef i kategorin Mänskligt Ledarskap. Far till två par tvillingar på väg ut i vuxenlivet
Stefan@lidbrink-carneheim.se
https://stefan.lidbrink-carneheim.se/existentiell-coaching/    
0705567077


Annalena Sund Aillet
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, certifierad existentiell coach, handledare.
072-309 99 79
Arbetar på svenska, finska, engelska och franska
annalena@sundaillet.com 
www.sundaillet.com


Joanna Tillberg
Certifierad existentiell coach och samtalsledare.
Ackrediterad medlare och jurist.
076-076 82 02
joanna@givetperspektivet.se
www.givetperspektivet.se


Jan Halling
Certifierad existentiell coach och samtalsledare
Auktoriserad gestaltterapeut
Skådespelare
0708-954921
jan.albert.halling@gmail.com
www.gestaltterapeuterna.se


Hans Lundberg
Certifierad Existentiell Coach SEPT
Ungdomscoach
Psykologutbildning Psykodynamisk inriktning
www.hanslundberg.se
hanslu2@hotmail.se 
0737-680249


Patrik Gränsmark
Cert existentiell coach och
Filosofie doktor i beteendeekonomi
Info@patrikgransmark.se
www.patrikgransmark.se
Telefon 0703257300
Mottagning Arenastaden Solna


FINLAND
HELSINGFORS

Barbro Teir
Certifierad existentiell coach och samtalsledare, ledarskapskonsult. Arbetsspråk finska, svenska och engelska.
+358 50 5615908
barbro.teir@perspectives.fi
www.perspectives.fi
+358 50 5615908


ÅBO

Annalena Sund Aillet
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, certifierad existentiell coach, handledare.
0723 099979
Arbetar på svenska, finska, engelska och franska
annale
na@sundaillet.com
www.sundaillet.com