Existentiella coacher

Vill du ha kontakt med en existentiell coach?

Nedanstående medlemmar har blivit certifierade av SEPT, i samarbete med EXI (Institutet för existentiell praktik), under åren 2015-2018. 

STOCKHOLM

Annalena Sund Aillet
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, certifierad existentiell coach, handledare.
072-309 99 79
Arbetar på svenska, finska, engelska och franska
annalena@sundaillet.com 
www.sundaillet.com

Jan Halling
Certifierad existentiell coach och samtalsledare
Auktoriserad gestaltterapeut
Skådespelare
0708-954921
jan.albert.halling@gmail.com
www.gestaltterapeuterna.se

Hans Lundberg
Certifierad Existentiell Coach SEPT
Ungdomscoach
Psykologutbildning Psykodynamisk inriktning
www.hanslundberg.se
hanslu2@hotmail.se 
0737-680249

FINLAND

ÅBO

Annalena Sund Aillet
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, certifierad existentiell coach, handledare.
0723 099979
Arbetar på svenska, finska, engelska och franska
annale
na@sundaillet.com
www.sundaillet.com