SEPT AKADEMI är samlingsnamnet för föreningens samtliga kurser och utbildningar. De vänder sig både till professionella yrkesutövare och allmänt intresserade.

KURSER OCH UTBILDNINGAR

Tre dagars introduktionskurs
Det här är vår grundkurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter. Den ges även som uppdragsutbildning. LÄS MER HÄR

Tre dagars fortsättningskurs
Fortsättningskursen riktar sig till dig som önskar öka sin existentiella kompetens. Här fördjupas existentiella begrepp, frågeställningar och metodik under rubriken Det existentiella samtalets möjligheter. Den vänder sig till deltagare med ett starkt intresse för det existentiella mötet och den terapeutiska relationen ur ett existentiellt perspektiv. Kursens lärare håller i varsin dag med föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar kring ovan teman. Förutsätter att du gått introduktionskursen.

Handledarutbildning
SEPTs handledareutbildning, som vänder sig till dig som är existentiellt auktoriserad psykoterapeut, psykolog eller vägledare, syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva såväl utbildningshandledning som verksamhetshandledning för existentiellt inriktade hjälp- och stödinsatser. De utbildade handledarna får befogenhet att, i mån av behov, framöver komma ifråga för handledningsuppdrag inom SEPT’s utbildningsverksamhet samt kan givetvis handleda i privat, egen verksamhet eller för annan huvudman. LÄS MER HÄR

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar
Vi anordnar fortlöpande kurser och utbildningar i egen regi. Men vi skräddarsyr också gärna till just ditt företag eller din arbetsplats. Det handlar då om kurser i eller föreläsningar om existentiell filosofi, existentiell psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. Kursernas omfattning och upplägg genomförs i direkt diskussion med respektive arbetsgrupp eller företag. Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbeten
SEPT har ett nära samarbete med Mälardalens Universitet i Västerås . Kursen i Existentiell vägledning, 30 hp, som gavs för första gången 2017, är en kvalitativ utbildning som vi varmt rekommenderar som grund för fortsatta studier inom området existensfilosofi, existentiell psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. Den vänder sig till alla som i sin yrkesutövning samtalar med människor kring existentiella frågor och dilemman. På delkurs 4 ingår dessutom klientarbete under handledning i grupp. Alla handledare är auktoriserade av SEPT. Kursen ges som hybrid; både fysiskt och digitalt.

INFORMATION MÄLARDALENS UNIVERSITET VÄSTERÅS Kontakta kursansvarig Tomas Kumlin

INFORMATION SEPT KURSER Kontakta styrelsen styrelse@sept.se

VILL DU BESTÄLLA EN UPPDRAGSUTBILDNING ELLER FÖRELÄSNING? Kontakta Elisabeth Serrander