SEPT AKADEMI

SEPT Akademi är samlingsnamnet för föreningens samtliga kurser. Vi erbjuder grundkurser, vidareutbildningar och auktorisation av psykologer, psykoterapeuter, och vägledare. Kurserna är öppna både för professionella och allmänt intresserade.

OBS – för närvarande är alla nätbaserade utbildningar på paus då vi ser över och uppdaterar innehållet. Förfrågningar och intresseanmälningar skickas till styrelse@sept.se.

KURSER OCH UTBILDNINGAR FÖR PROFESSIONELLA OCH INTRESSERADE

Existentiell vägledning och terapi – nätbaserad utbildning
Utbildningen, som består av olika moduler, motsvarar totalt 60 hp och omfattar två nivåer; en grundkurs och en avancerad kurs. Grundkursen riktar sig till dig som är allmänt intresserad och vill fördjupa din kompetens inom existentiella frågor. Den avancerade delen är för dig som önskar söka auktorisering som leg. existentiell psykoterapeut eller psykolog. Förutom att läsa existentiell filosofi, psykologi och metodik kommer du ha klienter under handledning under modul 7 och 8.
Utbildningen är också öppen för dig som har ett samtalsyrke och som efter särskild prövning kan få auktorisation som existentiell vägledare.

Genom den här kursen kan du komplettera din grundutbildning och bli 
leg. existentiell psykolog, leg. existentiell psykoterapeut.
LÄS MER HÄR

Tre dagars introduktion – Ersta Konferens

Det här är vår grundkurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter. Den ges även som uppdragsutbildning. Kontakta styrelsen för offert.

SKRÄDDARSYTT – på beställning

Vi anordnar fortlöpande kurser och utbildningar i egen regi. Men vi skräddarsyr också gärna till just ditt företag eller din arbetsplats. Det handlar då om kurser i eller föreläsningar om existentiell filosofi, existentiell psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. Kursernas omfattning och upplägg genomförs i direkt diskussion med respektive arbetsgrupp eller företag. Kontakta oss så berättar vi mer!

SAMARBETEN

Samarbete sker med olika aktörer, bland annat med Mälardalens högskola där kursen Existentiell vägledning, 30 hp gavs för första gången med start i september 2017. Nu pågår den 6:e kursomgången. Denna kurs vänder sig till alla som i sin yrkesutövning samtalar med människor kring existentiella frågor och dilemman. Dessutom ges handledning i grupp på klientarbete på delkurs 4. Kontakta kursansvarig Tomas Kumlin för mer info.

SÅ FÅR DU EN EXISTENTIELL AUKTORISATION
PSYKOLOG • PSYKOTERAPEUT • VÄGLEDARE