Hur går den existentiella psykoterapin till?

 • Terapeuten försöker skapa en öppen och förutsättningslös situation där den unika klientens subjektiva livssituation kan uttryckas och kartläggas. Fokus är på hur och vad, inte på varför. Terapeuten ser sig som underlättare av klientens process, inte som expert på hur klienten bör leva eller vara.
 • Terapeuten betonar betydelsen av varmt och intresserat engagemang och uppmuntrar klienten till att uttrycka sig öppenhjärtigt om såväl hur man arbetar tillsammans som hur man ser på resultatet av samtalen.
 • I detta arbete granskas klientens uppfattningar, antaganden, värdegrunder och centrala prioriteringar i livet.
 • Klienten hjälps att inse och möta sina begränsningar såväl sådant som är förknippat med hennes egen förmåga, ork och resurser, och dels sådant som är förknippat med hennes ”öde”, dvs hennes givna grundförutsättningar.
 • Klientens görs uppmärksam på källor till existentiell ångest och existentiell skuld och får hjälp att inse hur hon hanterar detta.
 • Klientens världsbild kartläggs så att hennes fysiska, sociala, psykologiska och värdegrundade perspektiv blir klarlagda.
 • Utforskande av klientens förhållande till mening, värderingar och livsmål. Vad brinner man för och vad lever man för?
 • Terapin har som grund ett vidgat krisbegrepp (fokuserar på hur klienten möter utmaningar) och syftar ytterst till att hjälpa klienten inse på vilka sätt hon måste förbättra sina redskap för att kunna leva bättre.

Vilka är de viktigaste målen för den existentiella psykoterapin?

Svaret på denna fråga kan enkelt uttryckas sålunda:

 • Ge hjälp till människor att inse vad det innebär att leva i världen under en begränsad tid och under olika givna grundbetingelser.
 • Att ge människor tillfälle att se över och rekonstruera sina liv, blir varse hur man lever, vem man blivit och vilka för- och nackdelar man får av sina värderingar, sina val och handlingar.
 • Hjälpa människor att bli mer sanna mot sig själva och lära sig leva ett gott/bättre liv.
 • Hjälpa människor finna ut hur man skall kunna leva i framtiden efter att ha granskat och lärt av sitt förflutna.
 • Hjälpa människor inse de möjligheter och de begränsningar som livet bjuder och få henne att våga säga ja till de förra och bekämpa eller acceptera de senare.
 • Hjälpa människor att acceptera och våga möta utvecklingskriser och livets utmaningar och hjälpa henne sörja och gå vidare trots förluster, besvikelser och upplevelser av livets orättvisor.
 • Hjälpa människor få större frihetsgrader och handlingsmöjligheter i sina liv.
 • Vill du bli leg. existentiell psykoterapeut? Läs mer här

Referenser

van Deurzen, E. (1998). Det existentiella samtalet. Ett perspektiv för psykiatrin. Stockholm: Natur & Kultur.

Jacobsen, B. (2000). Existensens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

May, R. (1997). Friheten och ödet. Stockholm: Natur & Kultur.

Spinelli, E. (1989). The interpreted world. An introduction to Phenomenological Psychology. London: Sage.

Stiwne, D. (2000). Den existentiella psykoterapin – ett alternativ i vår tid. Insikten, 2, 28-31.
Läs denna specialversion

Yalom, I.D. (1995). Kärlekens bödel. En psykoterapeuts bekännelser. Stockholm: Bonnier.