Aktuella Evenemang

SEPT erbjuder föreläsningar kring aktuella ämnen och vänder sig till de som är yrkesverksamma med samtal och även till de som är allmänt intresserad av existentiella frågor och perspektiv. Ämnen kan vara existensfilosofiska teman eller begrepp såsom människan-i-världen, kastadhet, ansvar, frihet, intentionalitet, mening och relation, såväl som fokus på den kliniska praktiken. Föreläsare är experter inom området, såväl från de egna leden i föreningen som internationella kollegor. Medlemmar deltar till reducerad kostnad.

Varmt välkommen!

Hälsning,
SEPT styrelse

______________________________________________________________________________________

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEPT ÅRSMÖTE SAMT FÖRELÄSNING!

LÖRDAGEN DEN 23 MARS 2024

PLATS: Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39A, 118 48 Stockholm
TID: Årsmötet kl. 10.00-11.30, endast medlemmar i SEPT.
FÖRELÄSNING: 13.00-14.30, alla är välkomna – ingen kostnad. Se info om föreläsningen nedan.
ANMÄLAN: mail till styrelse@sept.se. Vi bjuder på fika och frukt.

FÖRELÄSNING I ANSLUTNNG TILL ÅRSMÖTET

”Psykiatrins kris – ett sociologiskt perspektiv”

Föreläsare Jonas Lindblom är docent i sociologi vid Mälardalens universitet. Han har ett brett human- och samhällsvetenskapligt intresse och har bedrivit forskning inom hälsosociologi, socialpsykologi och social rörelseforskning. I sitt föredrag berättar han om sin nyutkomna bok ”Psykiatrins kris – Ett sociologiskt perspektiv” (2023). I boken presenteras medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning som visar att psykiatrins medicinska modell, som baseras på diagnostisering, medicinering och symtomreduktion, har bristfälligt vetenskapligt stöd. Lindblom framhåller nödvändigheten av en ny psykiatri som sätter fokus på nutidsmänniskornas relationella, psykologiska och existentiella svårigheter att leva väl. 

Hållpunkter i föredraget är: 

– Den medicinska modellen har misslyckats med att erbjuda människor verksam vård och omsorg
– Psykiatrins diagnoser har betydande vetenskapliga problem vad gäller reliabilitet och validitet
– Psykofarmaka som förstavalsbehandling för nedstämdhet och ångest fungerar inte
– Psykiatrins diagnoser är socialt konstruerade
– Vi behöver arbeta för ett paradigmskifte mot en socialpsykologiskt inriktad psykiatri.

FÖRELÄSNINGEN MED JONAS LINDBLOM ÄR KOSTNADSFRI. VÄLKOMMEN! 

Visa mindre

Stockholm

TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER

SEPT bjuder in till Existentiell Salong tillsammans med Jan Aronsson / INSIKT.

JAG OCH KLIMATET

Inom moralfilosofin är det vanligt att fråga: vad kräver moralen av mig? Vad gäller klimatet, vad kräver moralen av mig i den specifika frågan? Kan jag lugnt luta mig tillbaka i soffan och klicka fram nästa avsnitt i Netflix serien och vänta på att man tar hand om det, eller behöver jag engagera mig på något annat sätt? Exempelvis, skulle det räcka om jag byter min gamla Volvo mot en ny Tesla på privat-leasing? Eller krävs det att jag lägger ner vad jag har för mina händer blir en radikal miljö-aktivist och sluter upp bakom Greta och andra frontfigurer? 

SEPT bjuder in till Existentiell Salong tillsammans med Jan Aronsson för att denna afton diskutera just denna fråga: jag och klimatet. Vad kräver moralen av mig? 

Jan Aronsson inleder med en existens-filosofisk introduktion och därefter tar samtalet vid. Jan Aronsson är moderator. Det krävs inga förkunskaper. 

När: 21 november kl. 19-21.00 
Var: ExistentielltVis, Trädgårdsgatan 1, Gamla Stan Stockholm
Inträde: 300 kr / 240 kr för medlemmar, inkl. moms
Anmälan: SEPT kassör Heléne Samuelsson 
Mail: helene.samuelsson@empowercenter.se 

Hjärtligt välkommen på Existentiell Salong med SEPT! 

Visa mindre