Aktuella Evenemang

SEPT erbjuder föreläsningar kring aktuella ämnen och vänder sig till de som är yrkesverksamma med samtal och även till de som är allmänt intresserad av existentiella frågor och perspektiv. Ämnen kan vara existensfilosofiska teman eller begrepp såsom människan-i-världen, kastadhet, ansvar, frihet, intentionalitet, mening och relation, såväl som fokus på den kliniska praktiken. Föreläsare är experter inom området, såväl från de egna leden i föreningen som internationella kollegor. Medlemmar deltar till reducerad kostnad.

Varmt välkommen!

Hälsning,
SEPT styrelse

______________________________________________________________________________________

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEPT ÅRSMÖTE SAMT FÖRELÄSNING!

LÖRDAGEN DEN 23 MARS 2024

PLATS: Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39A, 118 48 Stockholm
TID: Årsmötet kl. 10.00-11.30, endast medlemmar i SEPT.
FÖRELÄSNING: 13.00-14.30, alla är välkomna – ingen kostnad. Se info om föreläsningen nedan.
ANMÄLAN KRÄVS TILL BÅDE ÅM OCH FÖRELÄSNING: mail till styrelse@sept.se. Vi bjuder på fika och frukt.

FÖRELÄSNING I ANSLUTNNG TILL ÅRSMÖTET

”Psykiatrins kris – ett sociologiskt perspektiv”

Föreläsare Jonas Lindblom är docent i sociologi vid Mälardalens universitet. Han har ett brett human- och samhällsvetenskapligt intresse och har bedrivit forskning inom hälsosociologi, socialpsykologi och social rörelseforskning. I sitt föredrag berättar han om sin nyutkomna bok ”Psykiatrins kris – Ett sociologiskt perspektiv” (2023). I boken presenteras medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning som visar att psykiatrins medicinska modell, som baseras på diagnostisering, medicinering och symtomreduktion, har bristfälligt vetenskapligt stöd. Lindblom framhåller nödvändigheten av en ny psykiatri som sätter fokus på nutidsmänniskornas relationella, psykologiska och existentiella svårigheter att leva väl. 

Hållpunkter i föredraget är: 

– Den medicinska modellen har misslyckats med att erbjuda människor verksam vård och omsorg
– Psykiatrins diagnoser har betydande vetenskapliga problem vad gäller reliabilitet och validitet
– Psykofarmaka som förstavalsbehandling för nedstämdhet och ångest fungerar inte
– Psykiatrins diagnoser är socialt konstruerade
– Vi behöver arbeta för ett paradigmskifte mot en socialpsykologiskt inriktad psykiatri.

FÖRELÄSNINGEN MED JONAS LINDBLOM ÄR KOSTNADSFRI. VÄLKOMMEN! 

Visa mindre