Aktuella Evenemang. Existentiella tema-dagar.

SEPT startade under hösten 2022 en serie ”temadagar/föreläsningar ” som fokuserar centrala ämnen inom existentiell filosofi, vägledning och psykoterapi. Föreläsningen erbjuds via Zoom på lördagar, återkommande under året, mellan klockan 10.00-12.00. Dagen, som inleds med föreläsning kring aktuellt ämne och avslutas med gruppdiskussion, vänder sig till de som är yrkesverksamma med samtal och även till de som är allmänt intresserad av existentiella frågor och perspektiv. Ämnen kan vara existensfilosofiska teman eller begrepp såsom människan-i-världen, kastadhet, ansvar, frihet, intentionalitet, mening och relation, såväl som fokus på den kliniska praktiken. Föreläsare är experter inom området, såväl från de egna leden i föreningen som internationella kollegor. Medlemmar deltar till reducerad kostnad.

Varmt välkommen!

Hälsning,
SEPT styrelse

Nästa temadag:

RELATIONERNAS KOREOGRAFI: MÄNNISKANS HÄLSA UR ETT EXISTENTIELLT PERSPEKTIV.

FÖRELÄSARE: Anna C. Rédei, docent, beteendevetare, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut och medlem i styrelsen.

Forskning visar på att goda relationer är lika viktiga för människans välmående som träning och diet. En upplevelse av tillhörighet till, exempelvis, en grupp eller en kultur, det vill säga, till något som upplevs som större än oss själva ger oss känsla av mening och att finna tillvaron meningsfull är en källa i sig till existentiell hälsa. Betydelsen av relationer för människan med exempel från litteraturhistorien diskuteras, i detta fall den epokgörande romanen Frankenstein, eller den moderne Prometeus (1818/1831) av Mary Shelley som var – och alltjämt är – en betydelsefull kritisk kommentar till vad vetenskap frånkopplat mänskliga perspektiv kan göra med människan: Frankensteins ”monster”” föddes inte till ett monster utan blev ett.

Efter föreläsningen ges utrymme till reflektion i grupp.

ANMÄLAN
helene.samuelsson@empowercenter.se

BETALNING till SEPT BG 5883-3773 
250 kr för medlem och 400 kr för icke medlem. Priser inkl moms. 
Betalning märkt med ”Tema-dag Anna Reidel”. 

ZOOM-länk skickas ut inför föreläsningen.

VARMT VÄLKOMMEN! 
SEPTs styrelse

Tidigare evenemang.

Temadag: Lördag 19 november. Minna Forsell samtalar om Existentiell Psykoterapi. Problem som hör livet till – att tala terapeutiskt om existentiella frågor.

Temadag lördagen den 24 september 2022 kl 10-12 med Dr: Manu Bazzano, UK. OF THE DEAD WHO SEIZE THE LIVING: Beyond Heidegger’s ‘being-towards-death’

Temadag lördagen den 22 januari 2022 kl 10-12 med Professor emeritus Bernt Gustavsson. Det rätta, det goda, det sanna-

Temadag lördagen den 11 december kl 10-12 med Jan Aronsson. ATT GE SITT LIV RIKTNING 2.0