Nätverket för Existentiell Vägledning

Bakgrund och syfte att samla ett nätverk inriktat på existentiell vägledning inom SEPT

Det har nu gått ca sju år sedan den första utbildningen i existentiell vägledning startade vid Mälardalens Högskola (MDH) och vi är många som fullföljt utbildning i existentiell vägledning 30 hp på MDH. SEPT har parallellt arbetat för att få till stånd en ’auktorisering av existentiella vägledare’ på en nivå som gör det möjligt för den existentiella vägledaren att arbeta i existentiell tradition med kriser och livsproblem av olika slag. Att vara rustad att stödja personer att finna vägar till ett gott liv som visar bättre robusthet och hållbarhet. Vi behöver stärka och säkerställa att den existentiella vägledaren blir en legitim aktör vars praktik uppnår en hög kvalité.

Genom att samla ett nätverk med inriktning på ”existentiell vägledning” kan vi som gått utbildningen behålla och utveckla kontakter och lära känna andra som är intresserade av att fördjupas gällande existentiell vägledning. Vi kan på så sätt finna ett både professionellt och personligt samband och vara till stöd för varandra.

Frågor gällande existentiell vägledning såsom utbildningsvägar, definitionen av existentiell vägledare, auktorisation, kvalitetssäkring av den nya professionen ”existentiell vägledare” kan behandlas i nätverket och kan stötas och blötas av oss alla.

Genom att vi samlar ett nätverk som arbetar tillsammans kan etableringen i samhället gällande yrkeskategorin ”existentiell vägledare” underblåsas och underlättas. Vi kan tillsammans finna

vägar för att ta tillvara på den existentiella vägledningens möjligheter och säkra den existentiella vägledningens framtid genom att få till stånd forskning om existentiell vägledning även i Sverige. Internationellt är ”existential counselling” redan en utbredd och framgångsrik praktik.

Nätverket kan även vara ett sätt att dela existentiella tips, nyheter, texter, utbildningar, övriga existentiella forum mm med varandra. Forumet kan bidra till inspiration och kompetensutveckling för existentiella vägledare.

Nätverkets medlemmar arbetar inom många olika professioner och kan inom sina yrken verka för att det existentiella perspektivet kan bli ett perspektiv att räkna med i samband med människovårdande yrken.
(texten är under bearbetning).

Nätverket för Existentiell Vägledning finns på Facebook