Välkommen till SEPT

SEPT 15 år! Välkomna på Jubileum & Konferens 9 oktober Moderna Museet Stockholm.

SEPT 15 år i höst!

Välkomna på Jubileum & Konferens 9 oktober Moderna Museet Stockholm.

SEPTs Vetenskapliga råd och hedersmedlemmar föreläser kring temat: EFTER PESTEN – EXISTENTIELLA DILEMMAN I EN NY TID

Läs mer

SEPT AKADEMI Nätutbildning

Är du intresserad av att utbilda dig i existentiell filosofi och psykologi?

SEPT:s utbildning, Existentiell vägledning och terapi, är den mest avancerade du kan gå i Sverige.

Läs mer

SEPT 3 dagars

INTRODUKTIONSKURS STLM 3-5 december 2020

SEPT är tillbaka med sin populära introduktionskurs på Ersta Konferens Stockholm. Öppen för alla intresserade av existentiella perspektiv.

Läs mer

Vi bygger om vår hemsida i sommar och ber om överseende.