Vad står SEPT för i psykoterapidebatten?

SEPT vill inte bara vara en förening som samlar de som är intresserade av existentiella frågor i allmänhet, eller för dem som utövar existentiell vägledning och terapi i olika former. Nej, SEPT vill även ha en röst med i frågor som rör dagens och framtidens psykoterapi och hur en psykoterapiutbildning skall utformas för 2000-talet. Likaså är SEPT engagerat i frågor som rör diagnostik och psykofarmaka och i hur den psykiska hälsa- och sjukvården skall utvecklas.

SEPT ser behovet av en förnyelse av psykiatrin, större utbud av kvalificerade humanistiska terapiformer och att få till stånd en terapiutbildning som svarar mot vad som är normalt i Europa i övrigt.

Läs nedan olika yttranden som SEPT avgivit rörande frågor som dessa.
DIAGNOSER
SEPT svara socialstyrelsen om depressioner
Kritik och upprop mot DSM5

PSYKOTERAPIUTBILDNING
Kritik av HSV:s översyn
Yttrande över HSV:s rapport
Yttrande om ny psykoterapeututbildning.

AKTUELLT
500 SKREV PÅ SEPT:s UPPROP FÖR EN NY HUMANISTISK PSYKOTERAPIUTBILDNING
Närmare 500 personer har redan skrivit på vårt upprop – psykoterapeuter, psykologer, professorer, biskopar, terapeuter … och andra som är allmänt intresserade. Var med du också? I mars kommer vi att publicera upprorpet i olika former av media.
LÄS UPPROPEToch NAMNUNDERSKRIFTERNA HÄR