SEPT’s utbildningshandledare

Följande personer identifieras som utbildningshandledare i existentiell vägledning och psykoterapi inom ramen för de utbildningar och fortbildningar som anordnas av Sept.

Lance Cederström, socionom, leg psykoterapeut
Kontakta för handledning, ej terapi
Bro terapi, Stockholm
Telefon: 070-523 31 18
E-post: lance@cederstrom.se

Elisabeth Serrander, friskvårdare, leg. psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
ES PSYKOTERAPI Kristinebergs strand 31, 112 52 Stockholm
www.elisabeth-serrander.se
E-post: elisabeth.serrander@gmail.com

Jan Aronsson, fil.mag., leg psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi, dipl. gruppanalytiker. Grupper och enskilda terapier, handledning och utbildning, distansbesök eller fysiskt möte
Mottagning Skeppargatan 2, 114 32 Stockholm
Telefon: 0709 24 40 60 
www.insikt.nu
E-post: jan.aronsson@insikt.nu

Ann-Margreth Bhy, socionom, leg psykoterapeut, handledare
Falun
Telefon: 070-303 86 20
E-post: annmargrethbhy.ab@gmail.com

Christina Halldorf, socionom, leg psykoterapeut, handledare
Hospitalstorget 2 B, 582 27 Linköping
Telefon: 070-259 22 80
E-post:  christina.halldorf@gmail.com

Ted Schröder, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, fil dr
Folke Bernadottes g. 2, 411 28 Göteborg
Telefon: 031-711 00 65
E-post: ted_schroder@hotmail.com

Dan Stiwne, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare
Hamra, Hulehällar 414 A, 623 32 Burgsvik   
Telefon: 070-571 21 77
E-post: dan.stiwne@gmail.com