KRITIK AV HSV:s ÖVERSYN

SEPT är kritiskt mot högskoleverkets beslut att stänga ett stort antal psykoterapeututbildningar. Här har vi samlat artiklar och öppna brev som diskuterar frågan.

UR artikel i LIU-NYTT, vecka 22.

Högskoleverket går hårt åt landets psykoterapeututbildningar i en ny utvärderingsrapport. Examensrätten ifrågasätts för 14 av 18 utbildningar. Allt för många utbildningar drivs i för små miljöer med för få disputerade lärare och klarar inte högskolemässighet, menar HSV. Även Linköpings universitet kritiseras, dock på andra grunder.

Här menar Högskoleverket att det läggs för mycket tid på gemensamma moment och för lite på inriktningsspecifika.

Verket riktar också kritik mot att Linköpings universitet har infört en existentiell inriktning, som man anser har ett otillräckligt vetenskapligt stöd.

Docent Dan Stiwne, ansvarig för psykoterapeututbildningen, är bekymrad över en utvärderingsrapport som han menar inte bara är en legitim granskning av kompetens och kvalitet, utan också i mycket ett ideologiskt dokument.

– När man med en enda mening, utan vidare diskussion, ifrågasätter den existentiella inriktningen stänger man dörren till hela den humanistiskt grundade psykoterapin – en stor och väletablerad inriktning i övriga Europa och resten av världen – och ger uttryck för ett ensidigt biologiskt, biomedicinskt perspektiv.

– Jag tycker det är djupt bekymmersamt och jag tycker det är märkligt att det inte fördes någon dialog i denna fråga när utvärderingsgruppen besökte oss. Nu måste vi naturligtvis diskutera hus vi ska göra till hösten, om vi ska fullfölja den antagningsprocess som har påbörjats till denna inriktning eller inte.
När det gäller den andra delen av HSV:s kritik som i mycket handlar om avvägningen mellan allmänt och inriktningsspecifikt stoff i utbildningen så är det mindre problematiskt enligt Dan Stiwne.

– Vi har lite olika uppfattning om vad som är optimalt, men det går att hantera.”

Ur LIU-NYTT, vecka 22.

Allvarlig kritik mot Högskoleverkets granskning av psykoterapeututbildningarna.

  • Dan Stiwne, docent, leg psykolog och psykoterapeut, skriver under rubriken Psykoterapeututbildningen i Sverige – en kritik av kritiken, i Insikten 2007, 5, 38-42. LÄS MER
  • Styrelsen för Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, SEPT, är allvarligt bekymrad över den syn på psykoterapi som HSV:s granskning ger uttryck för och ger efter styrelsemötet den 4 juni följande kommentar. LÄS MER
  • Även Lars Tauvon, läkare och leg psykoterapeut, kritiserar HSV:s granskning. Under rubriken Slakta inte psykoterapeututbildningarna! framför han sin kritik i Läkartidningen 2007-09-25. LÄS MER
  • Docent Göran Ahlin, läkare och leg psykoterapeut och tidigare direktor för Psykoterapisällskapet AB i Stockholm, kritiserar högskoleverkets granskning i en skrivelse till Universitetskansler Anders Flodström. LÄS MER