SEPT 3-dagars introduktionskurs, torsdag-lördag den 10-12 november 2022

Existentiell Vis, Gamla stan, Stockholm

EXISTENTIELL FILOSOFI, PSYKOLOGI, VÄGLEDNING OCH PSYKOTERAPI

Stockholm: Trädgårdsgatan 1, 111 31 Stockholm
Kursansvarig: Bo Blåvarg, leg. existentiell psykolog, hedersmedlem SEPT
Anmälan: bo@blavargs.com

Kursbeskrivning
SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, anordnar en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen, som passar alla som är verksamma med samtal av olika slag, syftar till att ge en grundläggande förståelse för vägledningen och psykoterapins rötter i existentiell filosofi och psykologi samt praktisk kunskap i det existentiella samtalets fenomenologiska metodik och hållning. Kursen passar även dig som är intresserad av perspektivet. Inga förkunskaper krävs.

Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursens upplägg och struktur
Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start torsdag kl. 10.00 och avslut lördag kl. 15.00. Kursen ges enligt principer för problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, reflektion och övningar i grupp. Intyg erhålls efter genomgången kurs. För dem som önskar förbereda sig, rekommenderar vi läsning av den litteratur som anges under litteraturförslagen nedan. Vid varje föreläsningspass ingår övningar och reflektion i smågrupp. I slutet av dagen, samlas vi i en gemensam reflektion.

Kostnad: 7000 kr exkl. 25 % moms. Vi har 16 platser.
Betalning: SEPTs BG 5883-3773, efter det att du fått bekräftelse av din plats från kursansvarig.

Avbokningsregler
Anmälan är bindande så snart vi skickat ut en bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt / via mail. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ersätts kursavgiften med 50%. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med SEPT. SEPT har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Kursavgiften ska vara betald  före kursstart.

Inför kursstart rekommenderar vi läsning av de två första böckerna samt en utav antologierna:

Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology. Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. Stiwne, D. (red), (2008). Bara detta liv. Stiwne, D. (red), (2009). Ompröva livet. Stiwne, D. (red.), (2019). Existens och psykisk hälsa.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRERANDE KURS!

Hälsning, styrelsen SEPT