Trädgårdsgatan Gamla stan, Stockholm

SEPT 3-DAGARS INTRODUKTIONSKURS
Nästa kursomgång äger rum på plats hösten 2024 i Stockholm, 14-16 november

INTRODUKTION TILL EXISTENTIELL FILOSOFI, PSYKOTERAPI OCH VÄGLEDNING

Utmaningar i vårt liv och leverne väcker frågor om vad det innebär för oss att vara människor hur vi lever vårt liv. Att anta sina egna och andras livsutmaningar kräver färdigheter. SEPTs introduktionskurs stärker dig i och utanför omsorgsyrken att samtala om och hantera livsutmaningar samt fördjupar din kunskap om existentiella frågeställningar, teman och begrepp.
Till hösten anordnas SEPTs populära kurs i Stockholm.

STOCKHOLM hösten 2024 – i samarbete med BLÅVARG PSYKOLOGI & UTBILDNING AB

Stockholm: Trädgårdsgatan 1, 111 31 Stockholm
Datum och tid: Torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 9.00-16.00 samt lördag kl. 9.00-15.00
Kursansvarig: Bo Blåvarg, leg. existentiell psykolog, handledare
Kurslärare: Bo Blåvarg och Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare
Intresse och anmälan: bo@blavargs.com

Kursbeskrivning
På livets väg utmanas vi ofta. Vi ställs inför grundläggande frågor om döden och livet, sjukdom och hälsa, frihet och ansvar, ensamhet och gemenskap, mening och meningslöshet, värde och värdighet, lycka och olycka. Att ta emot och inte stå emot dessa utmaningar kan i sig vara utmanande. Därför övar vi oss i den här kursen för en mångfald färdigheter till att gemensamt kunna undersöka den mänskliga existensen i samtal.

SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, anordnar sedan 15 år tillbaka en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykoterapi och vägledning som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen, som passar alla som är yrkesverksamma med samtal av olika slag, syftar till att ge en grundläggande förståelse för existentiell filosofi samt praktisk kunskap i det existentiella samtalets fenomenologiska metodik och hållning. Kursen passar även dig som är intresserad av perspektivet. Inga förkunskaper krävs.

Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursens upplägg och struktur
Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start torsdag kl. 10.00 och avslut lördag kl. 15.00. Kursen ges enligt principer för problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, reflektion och övningar i grupp. Intyg erhålls efter genomgången kurs. För dem som önskar förbereda sig, rekommenderar vi läsning av den litteratur som anges under litteraturförslagen nedan. Vid varje föreläsningspass ingår övningar och reflektion i smågrupp. I slutet av dagen, samlas vi i en gemensam reflektion.

Anmälan: Välkommen med din intresseanmälan till kursansvarige, mail ovan.
Kostnad: 7000 kr exkl. 25 % moms. Vi har 16 platser.
Betalning Kontakta kursansvarig på respektive kurs för information.

Avbokningsregler
Anmälan är bindande så snart vi skickat ut en bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt / via mail. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ersätts kursavgiften med 50%. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med SEPT. SEPT har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Kursavgiften ska vara betald  före kursstart.

Inför kursstart rekommenderar vi läsning av –

Invitation to Existential Psychology. Jacobsen, B. (2008).
Existential Therapy: Distinctive Features Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018).
Existens och psykisk hälsa. Stiwne, D. (red.), (2018). En antologi.
Existentiell Coaching. Lagerström, A. & Serrander, E. (2019).

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRERANDE KURS!
Hälsning, styrelsen SEPT