SEPT 3-dagars introduktionskurs, 3-5 december inställd p.ga. de nya restriktionerna. Vi beklagar detta och återkommer med nytt datum när läget är mer gynnsamt.

EXISTENTIELL FILOSOFI, PSYKOLOGI, VÄGLEDNING OCH PSYKOTERAPI

Torsdag 3 december – lördag 5 december 2020

COVID-19: Introduktionskursen kommer att genomföras givet att alla är friska och håller avstånd. Vi är noga med att följa FHMs restriktioner så att alla kan känna sig trygga. Vi har en stor lokal med fönster som möjliggör god vädring, och som rymmer 50 personer. Antal deltagare är begränsat till 12 personer så det finns gott om plats för att hålla rekommenderat avstånd.

Kurslokal: ERSTA KONFERENS, CLARA ECKERSTRÖM SALEN (till höger efter receptionen)

Kursbeskrivning
SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, anordnar en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen, som passar alla som är verksamma med samtal av olika slag, syftar till att ge en grundläggande förståelse för vägledningen och psykoterapins rötter i existentiell filosofi och psykologi samt praktisk kunskap i det existentiella samtalets fenomenologiska metodik och hållning.

Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursens upplägg och struktur
Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start torsdag kl. 10.00 och avslut lördag kl. 15.00. Kursen ges enligt principer för problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, reflektion och övningar i grupp. Intyg erhålls efter genomgången kurs. För dem som önskar förbereda sig, rekommenderar vi läsning av den litteratur som anges under litteraturförslagen nedan. Vid varje föreläsningspass ingår övningar och reflektion i smågrupp. I slutet av dagen, samlas vi i en gemensam reflektion. Kursen har 16 platser.

Föreläsare
Bo Blåvarg, leg. existentiell psykolog, handledare och lärare i psykoterapi
Ann-Margreth Bhy, leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Kostnad: 7000 kr exkl. 25 % moms. Vi har 16 platser.
Betalning sker efter bekräftelse om plats till BG 5883-3773 och bör vara SEPT tillhand senast den 1 november.

Avbokningsregler
Anmälan är bindande så snart vi skickat ut en bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt / via mail. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ersätts kursavgiften med 50%. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med SEPT. SEPT har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Kursavgiften ska vara betald  före kursstart. För betalning av introduktionskursen i december 2020 ska kurskostnaden vara SEPT tillhanda senast den 1 november.

Covid-19: Vid sjukdom relaterad till Covid-19 återbetalas full kurskostnad mot läkarintyg minus avgift för administration á 700 kr. Ändras nuvarande restriktioner gällande Covid-19 med påföljden att vi ej kan genomföra kursen på ett tryggt sätt, avbokas kursen och hela kurskostnaden återbetalas.

Information och anmälan
Anmälan sker till Elisabeth Serrander, kursansvarig: elisabeth.serrander@gmail.com. Betalning sker till SEPTs BG 5883-3773, ange namn och “Intro december”. Maila din faktureringsadress om du önskar få en faktura av kassören.

Kurs-schema:

Torsdag 3 december

09.30 – 10.00. Samling med kaffe
10.00 – 10.30. Introduktion och presentation
10.30 – 13.00. Elisabeth Serrander. Föreläsning: “Existensens filosofi” 
13.00 – 14.00. Lunch
14.00 – 17.00. Fortsättning föreläsning och reflektion i grupp

Fredag 4 december

09.00 – 12.00. Ann-Margreth Bhy. Föreläsning: ”Existensens psykologi” 
12.00 – 13.00. Lunch
13.00 – 16.00. Fortsättning föreläsning och reflektion i grupp

Lördag 5 december

09.00 – 12.00. Bo Blåvarg. Föreläsning: “Ex. vägledning, psykoterapi och hållning”
12.00 – 13.00. Lunch
13.00 – 15.00. Fortsättning föreläsning, reflektion i grupp samt utvärdering

Inför kursstart rekommenderar vi läsning av de två första böckerna samt en utav antologierna:

Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology. Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. Stiwne, D. (red), (2008). Bara detta liv. Stiwne, D. (red), (2009). Ompröva livet. Stiwne, D. (red.), (2019). Existens och psykisk hälsa.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRERANDE KURS!

Hälsning Elisabeth Serrander, kursansvarig

INFORMATION Läs mer här!