11 mars 2017 UNIK WORKSHOP med MICK COOPER

Pluralistisk psykoterapi och det existentiella perspektivet

NÄR 11 mars 2017, 10-16
VAR Ersta konferenscenter, Stockholm

Vi har inte själva valt hur våra liv tog sin början. Vi behöver förhålla oss till det som är. Vi vet att vi kommer dö och innan dess har vi ett liv att leva tillsammans. Detta är människans realitet och utmaning enligt existensfilosofin och här har den existentiella psykologin och psykoterapin sin utgångspunkt.

Välkommen till en heldag med föreläsning och workshop för dig som arbetar med terapeutiska samtal och vill integrera ett existentiellt perspektiv med din metod.

Internationellt uppmärksammad psykoterapeut och forskare.
Mick Cooper som håller i dagen är psykoterapeut och internationellt uppmärksammad för sin forskning inom humanistiska- , existentiella- och relationella perspektiv på psykoterapi.

Introducerar pluralistisk psykoterapi.
Tillsammans med professor John McLeod har han myntat begreppet pluralistisk psykoterapi. Pluralistisk psykoterapi bygger på idén om att öppna sitt förhållningssätt, inte bara för andra psykoterapeutiska metoder än den egna, utan även för andra vetenskapliga discipliner så som sociologi och humanekologi. Klientens egen förståelse för sin problematik ges stort utrymme. Mick är föreståndare för Centre for Social and psychological Transformation (CREST) vid University of Roehampton i London. Innehållet för dagen kommer till stor del baseras på hans bok Existential Psychotherapy and Counselling – Contributions to a Pluralistic Practice (2015).

Mer om Mick Cooper.
Mer om pluralistisk psykoterapi

VAR
Ersta konferenscenter
Erstagatan 1K
Stockholm

PRIS
Ordinarie: 1500 kr, ink. moms.
Medlem i SEPT: 1300 kr ink. moms

SISTA ANMÄLNINGSDATUM
15 februari.

Föreläsning och workshop sker på engelska.

ANMÄL DIG HÄR 
uppge namn, e-post och om du är medlem.

BLI MEDLEM HÄR
och få 200 kronor rabatt.