Kategori Ej kategoriserat

Existentiell Vägledning

Definition: Existentiell vägledning är en icke-medicinsk insats för psykisk hälsa som grundar sig i existensfilosofi, existentiell fenomenologi och psykologi. Den bygger på övertygelsen att sättet att leva, och de verktyg man har för att etablera och utveckla sitt liv, är…

180802-05 Courage, Faith and Meaning

Årets meningskonferens i Vancouver i Kanade handlar om mod, tro och mening. Det är tionde året som meningsforskare träffas för att dela kunskaper och erfarenheter. Här finns logoterapeuter, existentiella psykologer och coacher tillsammans med forskare på positiv psykologi och eudaimonia.…