Kategori Ej kategoriserat

Modul 1, vinjett 5

När jag sett Tidens lyfta hand förstöra begravningsståten från förflutna tider, när jag sett maktens höga torn bli sköra och kopparn rivas ner av mänskors strider; när jag sett hur hungrigt havet vinner en fördel över strandens kungarike sett myllan…

SEPT:s yttrande om ny psykoterapiutbildning

Till Utbildningsdepartementet 10333 Stockholm HÖGSKOLEVERKETS RAPPORT 2011:20 R , “En ny psykoterapeutexamen” Sammanfattning Sällskapet för Existentiell psykoterapi (SEPT) finner att förslaget till “En ny psykoterapeutexamen” i huvudsak är väl genomtänkt och motiverat. Om förslaget genomförs innebär det en större anpassning…

SEPT svarar högskoleverket

2011-02-09 YTTRANDE ÖVER HÖGSKOLEVERKETS RAPPORT 2010:9 R ’ÖKAD KVALITET I PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN’ Högskoleverket har, på uppdrag av regeringen, genomfört en utredning rörande läget i psykoterapeututbildningarna i landet, baserad på den utvärdering som verket genomförde 2006/2007 och där stark kritik riktades mot…