Existentiell Vägledning

Definition:

Existentiell vägledning är en icke-medicinsk insats för psykisk hälsa som grundar sig i existensfilosofi, existentiell fenomenologi och psykologi. Den bygger på övertygelsen att sättet att leva, och de verktyg man har för att etablera och utveckla sitt liv, är starkt förknippat med frågor om hälsa och ohälsa. Den existentiella vägledningen fokuserar på viktiga grundläggande livsfrågor och hjälper klienten förstå hur just han eller hon kan förhålla sig till dessa för att uppnå bättre livskvalité och välbefinnande. Detta handlar om existentiella dilemman och rör sådant som hur man ska välja att leva, skapa mening, återhämta sig efter förluster, hantera olika psykiska trauman och hur man kan ompröva och återupprätta ett liv som både är värt och möjligt att leva. Det rör således ytterst etablerandet av förmågan att leva bättre i relation till sina unika förutsättningar och sin särskilda plats i tillvaron.

Existentiell vägledning är inte sjukvårdande behandling och inte att se som psykoterapi och tar sig därför inte an klienter i stort behov av psykiatrisk behandling och omvårdnad. Istället fokuserar vägledningen på klienter som är i ett tidigt stadium av ohälsa, som kan ha upplevt en påfrestande livskris, som lider av sviterna efter tidigare plågsamma upplevelser eller som av andra skäl är i behov av vägledande samtalshjälp gällande livsfrågor eller dilemman. Det kan även röra personer som har avslutat en psykiatrisk eller psykoterapeutisk behandling och som nu försöker återetablera sitt liv med ett större mått av motståndskraft för framtiden.

Existentiell vägledare

Existentiell vägledning utövas av särskilt utbildade existentiell vägledare som är väl införstådd och kunniga i frågor om att leva väl, finna livsmål och livsmod samt etablera ett hållbart liv som mindre än tidigare utsätter klienten för risk att återfalla i psykisk ohälsa. Den existentiella vägledaren arbetar enligt en väl genomtänkt professionell etik grundad i den Hippokratiska eden, dvs aldrig avsiktligt förvärra någons tillstånd, aldrig åta sig fall man inte är kompetent för samt alltid sträva efter att behålla sin professionella autonomi.

Utbildning och auktorisering

SEPT auktoriserar existentiella vägledare vilket ger behörighet att utöva existentiell vägledning enligt Sept’s auktorisationsordning samt att marknadsföra sig via SEPT. De som antas till utbildning för att bli existentiell vägledare i Sverige, skall ha en grundläggande akademisk utbildning inom ett yrke där samtal är i fokus. Den existentiella påbyggnadsutbildningen ska omfatta eller motsvara en högskoleutbildning på 60 hp på avancerad nivå innehållande såväl existensfilosofi, existensens psykologi, vägledningsmetod samt handledning över minst två fall. För mer information gällande kriterier, se sidan om auktorisering av existentiella vägledare.

Handledning

För att erhålla auktorisering ingår handledning på minst två enskilda vägledningsfall som skall omfatta minst 20 timmar i individuell handledning eller 40 timmar i grupphandledning. Handledningen kan ske enskilt eller i grupp, av leg. existentiell psykoterapeut med handledarutbildning, auktoriserad av SEPT. Handledningen examineras av handledaren. Efter godkänd utbildning och handledning, där samtliga utbildningsmoment är examinerade och godkända kan man ansöka om auktorisering.
Frågan om krav på egen erfarenhet av existentiell vägledning eller motsvarande (persongenomgång, egenterapi etc) är under behandling och krav på sådan erfarenhet kommer sannolikt införas inom kort.

Information
Frågor gällande auktorisering skickas till Vic Advani, auktorisationsansvarig.
Information gällande utbildning tillhandahålls av Dan Stiwne, utbildningsansvarig.