Temadag den 11 december kl 10-12 med Jan Aronsson. ATT GE SITT LIV RIKTNING 2.0

ATT GE SITT LIV RIKTNING 2.0

Vad vill du med ditt liv, egentligen? Behovet att ge sitt liv riktning är en ständigt återkommande fråga. Vi undviker som bekant gärna besvärliga frågar, men själva undvikandet är även det ett svar så som det visar sig i sättet att leva sitt liv. Samtidigt ser vi i vår tid hur vilsenhet och brist på mening breder ut sig.

Jan Aronsson medverkade i antologin ”Bara detta liv” (NoK, 2008) där han reflekterade kring behovet och vikten av att ge sitt liv riktning. Texten handlade om hur frågan kunde struktureras i den existentiella terapin med hjälp av ett antal existentiella begrepp såsom intentionalitet, frihet, medvetande, känslor, värderingar och kunskap. Hur tänker Aronsson idag kring temat? Har den tid som passerat gjort honom klokare och är han förmögen att ge ett bättre svar?

Välkommen till en träff över zoom där Jan Aronsson reflekterar och uppdaterar den text som återfinns som kapitel 2 i antologin. Läs gärna texten inför träffen. Det finns utrymme för frågor och kommentarer.

Jan Aronsson är fil.mag., leg psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi och dipl. gruppanalytiker.

När: Lördagen den 11 december kl. 10.00-12.00
Anmälan: helene.samuelsson@empowercenter.se
Kostnad: 250 kr inkl. moms till SEPT BG 5883-3773.
Ange ”Tema-dag Jan Aronsson”.
Zoom-länk skickas ut inför föreläsningen.

Information om tema-dagar:
SEPT har beslutat starta en serie ”temadagar” som fokuserar centrala ämnen inom existentiell vägledning och psykoterapi. Vi startar med dessa event över Zoom-plattformen.
Vi hoppas sedan under våren 2022 växla över till temadagar som ges som verkliga möten och minikonferenser, hel- eller halvdagar. Denna temadag är den första i sitt slag. Den följs av nr två i januari 2022.
Väl mött! Hälsning styrelsen / SEPT