180816 Samtalsgrupp om Existentiell hälsa i Göteborg

Samtalsledare Ida Hallgren är leg. psykolog och doktorerar nu i praktisk filosofi. Hon leder denna studiecirkel där nio olika teman undersöks under nio träffar under hösten.