Certifiering av existentiella coacher

Kriterierna för certifiering av existentiella coacher är under omarbetning.
Dessa kommer att gälla från januari 2019.

För de som går eller har gått i utbildning enligt de gamla kriterierna berörs inte av förändringen.

Info
Philip Bäckmo, styrelsemedlem.