210409 Passionate Geometries, föreläsning med Manu Bazzano

SEPT har beslutat starta en serie ”temadagar” som fokuserar centrala ämnen inom existentiell vägledning och psykoterapi. Vi driver dessa event över Zoom-plattformen så länge som Covid-hotet kvarstår. Vi hoppas under våren 2022 växla över till temadagar som ges som verkliga möten och minikonferenser. Nedanstående temadag är den andra i sitt slag. Den följs av nr tre i februari 2022.

Temadagen lördag 9 april 2022 kl 10-12 med Mano Bazzano

Passionate Geometries

Kan förnuft och passion samexistera? Kan förnuftet inskrivas i pantheonen av drifter, instinkter och affekter som konstellerar psyket – som en drivkraft bland andra snarare än som ensam och suverän härskare? Sartre använde termen ”passionerade geometrier” för att beskriva en radikal etisk hållning och skrivstil: Bataille, Nietzsche, Kierkegaard, Helene Cixous och Pascal skulle passa in i den kategorin med sina intensivt personliga, off-the-record berättelser om mänsklig erfarenhet blandat med filosofiska reflektioner. Ingen av dessa texter skulle naturligtvis uppfylla godkännandet av din akademiska forskningshandledare – om inte ett mirakulöst brott öppnar sig i den mumifierade nyliberala världen av psykoterapipraktik och -forskning. Kan förnuft och passion samexistera i psykoterapins värld?

Dr Manu Bazzano är en författar, psykoterapeut/handledare och internationellt välkänd förläsare och facilitator. Han har en bakgrund inom filosofin och rockmusik. Hans senaste bok är Nietzsch and Psychoterapy (Routledge 2019) Subversion and Desire (Routledge) beräknas komma i Oktober 2022.

www.manubazzano.com

Anmälan via mail till helene.samuelsson@empowercenter.se Kostnad: 250 kr inkl. moms betalas till SEPT.

BG: 5883-3773.  
Ange ”Tema-dag Charlotte Harkness”
Zoom-länk skickas ut inför föreläsningen.