Årsmöte 2023

Härmed kallas Du till årsmöte den 25 mars!

Vi håller till på Hartwickska Huset, adressen är Sankt Paulsgatan 39 A i Stockholm.

Årsmötet kl. 10:00-11:00
Mingel och fika kl. 11:00-11:30
Föreläsning med Bo Blåvargkl.11:30-13:00

Föreläsningen är gratis för medlemmar och kostar 250 kr för icke medlemmar

Missbruk och den relationella världen–Föreläsning med Bo Blåvarg

Föreläsningen tar upp ett existentiellt perspektiv på missbruk och substansberoende och lägger fokus på den relationella världen.
Hur kan substansberoendets sätt att vara i världen påverkas av berusning och missbruk?
Hur och när kan vi från ett existentiellt perspektiv hjälpa en person som lider av ett beroende?
Hur kan vi hjälpa dem som drabbas av beroendet i andra hand?
Föreläsningen avslutas med en diskussion kring ämnet.

Bo Blåvarg är leg psykolog, auktoriserad existentiell psykolog, föreläsare och handledare.
Han har lång erfarenhet av att arbeta med beroende, bland annat som verksamhetschef för Ersta Vändpunkten i Stockholm.
Han är fd ordförande och hedersmedlem i SEPT.

Dagordning och övrigt material kommer att finnas tillgängligt via vår hemsida –senast en vecka innan årsmötet.

Väl mött!/
Styrelsen