Temadag 22 januari kl. 10 – 12 med Professor emeritus Bernt Gustavsson: Det rätta, det goda, det sanna.

Välkommen till en träff över Zoom där Bernt Gustavsson I sin presentation ställer sina tankar i sina senaste böcker Det rätta, det goda, det sanna och Strävan efter sanning i postsanningens tid i relation till sina tidigare böcker om existensfilosofi (”Tänkande om existensens villkor”) och om bildning.

Bernt Gustavsson har nyligen kommit ut med boken: ”Det rätta, det goda, det sanna” som speglar den politiska filosofin om förhållandet mellan det universella och det partikulära.

Strax efter den boken gav han ut boken: ”Strävan efter sanning i postsanningens tid” som behandlar frågan om sanning i politiken och generellt.

I sin presentation ställer han tankarna i dessa böcker i relation till sina tidigare böcker om existensfilosofi (”Tänkande om existensens villkor”) och om bildning.

Han gör således ett svep och vad som blir diskussionen av detta avgörs av deltagarna.

Bernt avslutar med det han sysslar med just nu och som handlar om ”utfärd och återkomst i relation till Odyssevs. Han säger: ”varhelst jag tittar så är det Odysséen som är utgångspunkten, om havet, om döden, om övervakningskapitalismen!”

Bernt Gustavsson är idéhistoriker och pedagog. Han har varit folkhögskollärare, professor i Utbildning och demokrati vid Örebro universitet och i Pedagogisk filosofi vid universitetet i Trondheim. Bernt Gustavsson är medlem i SEPT’s Vetenskapliga Råd.

Anmälan göres via mejl till vår kassör:
helene.samuelsson@empowercenter.se
Samt betaling: 250 kr inkl. moms till SEPT BG 5883-3773.
Märk betalning: ”Tema-dag” samt föreläsarens namn..
Zoom-länk skickas ut inför föreläsningen.