Temadag: Lördag 19 november 10-12. Minna Forsell talar om Existentiell Psykoterapi.

Problem som hör livet till – att tala terapeutiskt om existentiella frågor

Att arbeta med människor innebär att ständigt möta existentiella frågor i olika former – de finns där hela tiden och framträder som mest under kriser och svårigheter. Hur kan vi ta hand om de existentiella frågeställningarna när de dyker upp? Hur kan de bemötas terapeutiskt, och varför är det viktigt att göra det? 

All smärta är inte psykisk ohälsa, det finns problem som hör livet till. Kan samtal om dessa livsproblem leda till ökad resiliens och agens? Minna Forsell går igenom hur existentiell medvetenhet stärker människans förmåga att möta motgångar och tar upp olika sätt att praktiskt arbeta med existentiella frågor i terapeutiskt syfte.

Minna Forsell är leg psykolog samt auktoriserad existentiell psykolog. Hon driver psykoterapimottagningen Existentiellt Vis i Gamla stan, Stockholm.

Anmälan göres senast den 14 november via mail till vår kassör helene.samuelsson@empowercenter.se
Kostnad: 250 kr för medlem och 400 kr för icke medlem. Priser inkl. moms betalas till SEPT.
BG: 5883-3773.  
Ange ”Tema-dag Minna Forsell”
Zoom-länk skickas ut inför temadagen.”

VARMT VÄLKOMMEN!
SEPT’s styrelse