Kategori AKTUELLT arkiverat

HT 19 Psykologos: Existentiell vägledning och terapi för psykologer (30hp)

Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi) en utbildning för psykologer i existentiell vägledning och terapi. Utbildningen består av fyra delkurser (moduler), varav samtliga är ackrediterade av Psykologförbundet som fördjupningskurser inom psykologisk behandling Kurserna kan även komma att tillgodoräknas som breddkurs, beroende…

190906 Existensfestivalen 2019

Convenium Österlen bjuder in till Existensfestival 6-8 september. Tre sensommardagar i Kivik på Österlen där du kan fördjupa dig i filosofi, psykologi, forskning, musik, litteratur och naturupplevelser tillsammans med andra tänkare och kännare får du en chans att stanna upp,…