191205 FÖRDJUPNINGSKURS ”DET EXISTENTIELLA SAMTALETS MÖJLIGHETER” STOCKHOLM 5-7 DECEMBER 2019

FÖRDJUPNINGSKURS ”DET EXISTENTIELLA SAMTALETS MÖJLIGHETER” STOCKHOLM 5-7 DECEMBER 2019

När

Torsdag 5 december kl. 10.00 – 17.00
Fredag 6 december kl. 9.00 – 16.00
Lördag 7 december kl. 9.00 – 15.00

Var

Ersta Konferens, Stockholm

Det existentiella samtalets möjligheter

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) anordnar en fördjupningskurs i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi under temat Det existentiella samtalets möjligheter. Den vänder sig till deltagare med ett starkt intresse för det existentiella mötet, det existentiella samtalet och den terapeutiska relationen ur ett existentiellt perspektiv. Kursens lärare håller i varsin dag med föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar kring dessa teman.

När kroppen visar vägen – Elisabeth Serrander

Vi befinner oss alltid i en särskild stämning, i vårt möte med världen såväl som med klienten. Utifrån begreppet den levda kroppen utforskar vi betydelsen av stämning, emotionalitet och känslor i ett existentiellt samtal. Vi funderar också kring relationens ”mellankroppslighet”, och hur den kan förstås existentiellt.

Dialogens möjligheter – Ann-Margreth Bhy

Vi fördjupar oss i kommunikationens olika uttrycksätt, verbalt, kroppsligt, ordlöst. Hur kan vi fördjupa dialogen och vad skiljer dialog, dualog och monolog från varandra? Hur blir samtalet mer levande och kreativt i terapirummet?

Det existentiella mötet: En fördjupning och berikning av den existentiella terapeutrollen – Bo Blåvarg

Hur är vi som samtalsledare riktade och vilka förväntningar har vi med oss in i mötet? Vi utgår från existentiella begrepp som riktning, val, ansvar, frihet och mening och undersöker vår egen väg som terapeuter. I anslutning tar vi också upp existentiella teman som kärlek, ensamhet och lycka och ser hur de kan berika vår praktik.

Behörighet

Fördjupningskursen är avsedd som en påbyggnad för de som har genomgått SEPTs introduktionskurs eller som har motsvarande grundkunskaper. Kurserna kan ha olika inriktning vilket innebär en möjlighet för kursdeltagare att gå flera kurser.

Kostnad
Avgift för kursen är 6.000 kr, moms tillkommer (totalt 7.500 kr). Fika och frukt ingår. Litteratur ingår ej. (Två subventionerade kursplatser erbjuds för heltidsstuderande vid högskoleprogram, t ex blivande psykologer eller socionomer. Kostnad 3000 kr inklusive moms.)
Kursen har 16 platser.

Kursanmälan och kontakt
Intresseanmälan görs senast den 1 november 2019 till kursansvarig Elisabeth Serrander på e-postadress elisabeth.serrander@gmail.com.

Betalningsvillkor
Vid intresseanmälan till kursansvarig bifogas faktureringsuppgifter. Senast 30 dagar innan kursstart, eller så snart kursen är fulltecknad, skickas en faktura till angiven mottagare. SEPT skickar i normalfallet fakturor via e-post. Vänligen meddela om pappersfaktura önskas.

Vid avanmälan senast 14 dagar innan kursstart återbetalas 4/5 av kursavgiften inklusive moms. Vid avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. Kursplatsen kan däremot överlåtas till annan person. Skulle kursen ställas in av arrangören återbetalas naturligtvis hela avgiften. Vid dokumenterad sjukdom som förhindrar deltagande återbetalas hela kursavgiften.

Litteraturförslag (Studeras med fördel innan kursstart)
Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. London: Routledge.

Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology: A Psychology for the Unique Human Being and Its Application in Therapy. New York: Wiley-Interscience.

Merleau-Ponty, M. (2000). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Daidalos.

Stern, D. (2005). Ögonblickets psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Stiwne, D. (red.)(2018). Existens och psykisk hälsa – om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar kan tillkomma och skickas då via e-post från kursansvarig till deltagare

Intyg och examination

Intyg erhålles efter avslutad kurs. Examination erbjuds som möjlighet för den deltagare som önskar fördjupa sina kunskaper via hemskrivning i form av en essä (omfattning 2000-3500 ord). Deltagaren reflekterar kring ett relevant tema eller begrepp från kursen och får därefter återkoppling av examinator. Examinationen är frivillig och bekostas av den studerande (kostnad 1875 kr inklusive moms). Examinator är docent Dan Stiwne, leg. existentiell psykolog och psykoterapeut.

Medverkande lärare

Ann-Margreth Bhy, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut, handledare och lärare 
Bo Blåvarg, leg. psykolog, aukt. existentiell psykolog, handledare och lärare
Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut, handledare och lärare (kursansvarig)