HT 19 Psykologos: Existentiell vägledning och terapi för psykologer (30hp)

Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi) en utbildning för psykologer i existentiell vägledning och terapi. Utbildningen består av fyra delkurser (moduler), varav samtliga är ackrediterade av Psykologförbundet som fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi. Kurserna kan även komma att tillgodoräknas som breddkurs, beroende på varje STP-psykologs individuella studieplan och vilka kurser STP-psykologen har gått tidigare. Kurserna kan också, i vissa fall, utifrån bedömning av övriga meriter, räknas som fördjupningskurser inom andra specialiseringar.

Delkurserna är uppbyggda enligt en idé om progression från modul 1 till modul 4. Man kan läsa enstaka delkurser eller alla delkurser men man måste börja med modul 1 för att sedan gå vidare till modul 2 och så vidare. Om en studerande kan visa att den redan har de kunskaper som innefattas i en viss kursmodul kan den få hoppa över denna. Detta avgörs av examinator. Notera att alla delkurser är ackrediterade av Psykologförbundet vilket beskrivs ovan. Däremot kan man bara använda högst två av dessa kurser (motsvarande 15 hp) i sin specialisering, vilka är valfritt. Det betyder att den som exempelvis läser modul 1 och 2 kan använda båda dessa kurser i sin specialisering och att den som läser modul 1-4 kan använda två av dessa kurser i sin specialisering (exempelvis modul 3 och 4).

Utöver att kurserna är ackrediterade av Psykologförbundet, kan psykologer som genomgått utbildningen komplettera med ytterligare kurser hos SEPT och sedan ansöka om auktorisering som ”existentiell psykolog” via SEPT.

Läs mer på Psykologos hemsida.