190405 DIPLOMUTBILDNING hos Existentiellt Forum: Att leda existentiella samtalsgrupper.

Existentiellt Forum ger en Diplomutbildning i Att leda existentiella samtalsgrupper. Det är en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som i framtiden vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi eller på din arbetsplats.