191109 Fokusering – Att få kännedom om kroppens kunskap

Ulla-Stina Johansson och www.existera.net inbjuder till en workshop i Fokusering som är en erfarenhetsbaserad metod för kropps- och processinriktat lyssnande till egna inre processer samt till andra människors livsvärldar.