190916 DIPLOMUTBILDNING Att leda existentiella samtalsgrupper Start 16 sep 2019


Ann Lagerström och Existentiellt.nu ger en utbildning för dig som är intresserad av att leda existentiella samtalsgrupper. Utbildningen vänder sig till dig som redan har ett samtalsyrke och vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi eller kanske på din arbetsplats.