200309 Kurs i Existentiell vägledning på Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola

ESB Högskola ger en ”Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod”. Kursen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer. Exempelvis personal inom omsorg, hälso- och sjukvård, socionomer, coacher, behandlingsassistenter, präster, psykologer, arbetsterapeuter och chefer. Kursansvarig är Lance Cederström, leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning. Sista anmälningsdag är 13 december 2019.