190912 DIPLOMUTBILDNING EXISTENTIELL COACHING

Existentiellt Forum ger en Diplomutbildning i Existentiell Coching. Utbildningen Existentiella samtal och coaching är ett första steg på en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som vill komplettera med ett existentiellt perspektiv.