Modul 3: Existentiell vägledning och terapi (motsvarande 7,5 hp)

Kursen fokuserar området ’existensens psykologi’ med tonvikt vid centrala begrepp såsom till exempel: vara-i världen, vara-med andra, mening och meningsskapande, autenticitet och icke-autenticitet, intet, gränssituation, tidslighet, stämning, den levda kroppen mm. Avsikten är att den studerande skall tillägna sig ett existentiellt begreppssystem för förståelse för mänsklig tillvaro, dess dilemman och utmaningar.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet

[outofthebox dir=”/Modul 3″ mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]

VINJETTER
MODUL 3: Vinjett 1
MODUL 3: Vinjett 2
MODUL 3: Vinjett 3
MODUL 3: Vinjett 4
MODUL 3: Vinjett 5
MODUL 3: Vinjett 6
MODUL 3: Vinjett 7
MODUL 3: Vinjett 8

LITTERATURLISTA MODUL 1-3