Kategori DEBATT

SEPT:s yttrande om ny psykoterapiutbildning

Till Utbildningsdepartementet 10333 Stockholm HÖGSKOLEVERKETS RAPPORT 2011:20 R , “En ny psykoterapeutexamen” Sammanfattning Sällskapet för Existentiell psykoterapi (SEPT) finner att förslaget till “En ny psykoterapeutexamen” i huvudsak är väl genomtänkt och motiverat. Om förslaget genomförs innebär det en större anpassning…

SEPT svarar högskoleverket

2011-02-09 YTTRANDE ÖVER HÖGSKOLEVERKETS RAPPORT 2010:9 R ’ÖKAD KVALITET I PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN’ Högskoleverket har, på uppdrag av regeringen, genomfört en utredning rörande läget i psykoterapeututbildningarna i landet, baserad på den utvärdering som verket genomförde 2006/2007 och där stark kritik riktades mot…

Till högskoleverket från Göran Ahln

Stockholm 2007-09-13 Till Universitetskansler Anders Flodström Högskoleverket Angående Högskoleverkets granskningsrapport 2007:30 R rörande utbildningar till psykoterapeut vid 18 utbildningsinstitutioner. Undertecknad ber härmed respektfullt få överlämna bifogade reflektioner över granskningsrapporten från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med en hemställan att synpunkterna beaktas och…

KRITIK AV HSV:s ÖVERSYN

SEPT är kritiskt mot högskoleverkets beslut att stänga ett stort antal psykoterapeututbildningar. Här har vi samlat artiklar och öppna brev som diskuterar frågan. UR artikel i LIU-NYTT, vecka 22. Högskoleverket går hårt åt landets psykoterapeututbildningar i en ny utvärderingsrapport. Examensrätten ifrågasätts…