SEPT svarar socialstyrelsen om depressioner

I april månad 2014 inbjöd Socialstyrelsen till en hearing där man dels presenterade planerna på revidering av riktlinjerna för behandling av depression och ångestssyndrom, dels inbjöd olika intressenter att komma med synpunkter i ärendet.

SEPT var en av dessa intressenter och vi företräddes av styrelsemedlemmen Bo Blåvarg, existentiell psykolog och verksamhetschef vid Ersta vändpunkt.
Efter denna hearing sände vi ett dokument till Socialstyrelsen där vi förtydligade våra synpunkter tillsammans med en sammanställning av de humanistiska psykoterapiernas (varav den existentiella psykoterapin är en form) kunskapsläge och dokumenterat och presenterat läget därvidlag.
I mars 2015  har vi ännu inte fått något svar.
Dan Stiwne, ordförande

HÄR ÄR SEPT:s SKRIVELSE
Till-Socialstyrelsen-synpunkter-revision-av-riktlinjer
Kunskapsbas