Kategori Akademin

Modul 3, vinjett 5, ny

Om människans värdighet? Att tappa fotfästet – vem blir jag när jag byter kontext; blir patient, osynlig/ utagerande elev, när jag är för ung eller för gammal? Osv… Att få ta del av vardagen och vara en del av livet…

Modul 2, vinjett 8 ny

Modul 2, vinjett 8, ny ALDRIG TVÅ GÅNGER Inget sker, något händer aldrig två gånger. Och därför är vi födda utan erfarenhet och dör utan rutin. Även som de dummaste elever i världens skola kan vi aldrig gå om någon…

VÅREN 2022 SEPT:s Akademi, utbildning i existentiell vägledning och psykoterapi – sök nu!

UTBILDNINGExistentiell vägledning och psykoterapi Är du intresserad av att utbilda dig i existentiell filosofi och psykologi? SEPT:s utbildning, Existentiell vägledning och terapi, är den mest avancerade du kan gå i Sverige. Utbildningen pågår under minst två år och innehåller existentiell…

Modul 3, vinjett 2

  Drömmar om Hades: Lehte Oblivion LYSSNA PÅ SPOTIFY Sång Sara Isaksson, text och musik Anders Widmark I can’t leave, I can’t run Can’t do anything that feels like fun I can’t cry and I can’t grieve Won’t you take me…