Modul 2, vinjett 8 ny

Modul 2, vinjett 8, ny

ALDRIG TVÅ GÅNGER

Inget sker, något händer aldrig två gånger. Och därför är vi

födda utan erfarenhet och dör utan rutin.

Även som de dummaste elever i världens skola kan vi aldrig

gå om någon höst, någon vår.

Inte en dag ska upprepas, två lika nätter finns inte

Två helt lika kyssar,

två likadana blickar i våra ögon.

I går, när ditt namn

högt uttalades i min närvaro,

var det mig som en ros föll in genom öppet fönster.

I dag, när vi är tillsammans, ligger jag vänd mot väggen.

Ros? Hur ser en ros ut?

En blomma? En sten?

Onda timme, varför grumlas av obehövlig oro?

Du är-alltså måste du förgå.

Du förgår-alltså finns här skörhet.

Leende, omfamnande varandra,

Söker vi finna ut harmoni,

Trots att vi är varandra olika

som två droppar klart vatten.

Wislawa Szymborska

Tolkning: Roger Fjellström och Per-Arne Bodin

Modul 2, vinjett 8, läsutmaningar

 ’De älskande’

 Ensamhet och gemenskap. Vad kan vi hoppas på?

 Hur vet man vad man vill och vad man skall välja?