Kategori Akademin

Modul 4: Existensfilosofi II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter grundläggande studier i existensfilosofi. Den fokuserar viktiga nyckelbegrepp och perspektiv dels hos senmoderna existensfilosofer som Sartre och Heidegger, men går även vidare med perspektiv från andra moderna och post-moderna filosofer som till exempel de Beauvoir, Levinas, Nussbaum, Foucault,…

Modul 2: Existensens Psykologi I (motsvarande 7,5 hp)

Kursen fokuserar området ’existensens psykologi’ med tonvikt vid centrala begrepp såsom till exempel: vara-i världen, vara-med andra, mening och meningsskapande, autenticitet och icke-autenticitet, intet, gränssituation, tidslighet, stämning, den levda kroppen mm. Avsikten är att den studerande skall tillägna sig ett…

Introduktionsartikel om existentiell psykoterapi

Vad är existentiell psykoterapi? Här en artikel där psykologen och docenten Dan Stiwne beskriver den existentiella psykoterapins rötter och praktik. ”Den existentiella terapin har ett filosofiskt och humanistiskt sätt att betrakta psykisk ohälsa och menar att denna uppkommer då människan…