Introduktionsartikel om existentiell psykoterapi

Vad är existentiell psykoterapi? Här en artikel där psykologen och docenten Dan Stiwne beskriver den existentiella psykoterapins rötter och praktik.

Den existentiella terapin har ett filosofiskt och humanistiskt sätt att betrakta psykisk ohälsa och menar att denna uppkommer då människan saknar insikt om hur hon kan förhålla sig till en komplicerad livssituation. Symtom som ångest och depression är tecken på denna ”oförmåga att leva väl” och på att individens hållbarhet och återhämtningsförmåga inte fungerat. Terapin fokuserar således på att hjälpa klienten att förstå och förändra sitt samspel med omvärlden så att detta blir mer anpassat till den person hon är idag och till de livsomständigheter som är för handen. Man kan kalla detta för att den existentiella terapin hjälper klienten att ompröva och att återupprätta sitt liv i en ny form.

Här kan ni läsa hela artikeln:
Dan Stiwne Vad är existentiell psykoterapi
.


Dan Stiwne introducerade den existentiella psykoterapin i Sverige, är psykolog och docent i psykologi.