Modul 1: Grundläggande existensfilosofi (motsvarande 7,5 hp)

Kursen omfattar inblick i grundläggande existensfilosofi från för-sokratikerna till nutid. En första anknytning ges till områdena ’existensens psykologi’ och ’det existentiella samtalet’. Särskild tonvikt läggs vid moderna existensfilosofer som Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre och Mearleau-Ponty. Avsikten är att den studerande skall skaffa sig förståelse för hur existentiellt inriktade samtal grundas i existensfilosofin.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet[outofthebox dir=”/Modul 1″ mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]

VINJETTERNA
MODUL 1: Vinjett 1
MODUL 1: Vinjett 2
MODUL 1: Vinjett 3
MODUL 1: Vinjett 4
MODUL 1: Vinjett 5
MODUL 1: Vinjett 6
MODUL 1: Vinjett 7
MODUL 1: Vinjett 8

LITTERATURLISTA MODUL 1-3